UTICAJ MLADIH NA DONOŠENJE ODLUKA KROZ PROJEKAT “UČEŠĆE MLADIH U KREIRANJU STRATEGIJE ZA PREVENCIJU I ZAŠTITU DJECE OD NASILJA”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Unije srednjoškolaca Crne Gore predstavlja krovnu organizaciju svih Učeničkih parlamenata srednjih škola u Crnoj Gori. Njen cilj je koordinacija i umrežavanje Učeničkih parlamenata u Crnoj Gori, zatim zalaganje i djelovanje na podizanju učeničkog standarda, kao i uloga medijatora između učenika i nadležnih državnih i lokalnih institucija.

UNICEF je prepoznao važnost učešća mladih u događajima koji će povećati uticaj mladih na donošenje važnih odluka i dokumenata te je odobrio projekat „Učešće mladih u kreiranju Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja”.

Cilj projekata je sagledavanje problema mladih vezanih za nasilje, prvenstveno vršnjačko, kao i davanje i pronalaženje konstruktivnih predloga koji mogu postati dio Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja. Mladi, nažalost najčešće povedeni iskustvom, predstavljaju važan faktor u kreiranju valjane i primjenjive Strategije.

Ideje, predlozi i zaključci sa događaja u okviru projekta se prosljeđuju Radnoj grupi, koja će dobiti bolju sliku o nasilju među djecom i mladima i stoga kreirati primjenljiviju i kvalitetniju Strategiju.

Događaj namijenjen razgovoru o nasilju, kao i prikupljanju predloga mladih koji žive na sjeveru naše države, biće održan u sali Gimazije ,,Miloje Dobrašinović” u Bijelom Polju u utorak, 4.6.2024. g. u 12 časova.

Mladi iz svih opština na sjeveru Crne Gore imaće priliku da iznesu svoj stav i time doprinesu razvoju prevencije nasilja u Crnoj Gori.

Prijava za događaj odvija se putem mejla info@unscg.me ili putem telefona 067/385-712

Share.

About Author

Leave A Reply