USVOJENE IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONIKA – PREDVIĐENE STROŽE KAZNE ZA DJELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA DJECI I NEMOĆNIMA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vlada je usvojila izmjene i dopune Krivičnog zakonika Crne Gore u cilju maksimalnog pooštravanja kazni zatvora zaprijećenih za krivična djela protiv polne slobode koja su učinjena prema djeci i nemoćnim licima.

Predlog će biti poslat Skupštini Crne Gore na raspravu i usvajanje.

Kako je saopšteno iz Vlade, predloženim izmjenama i dopunama obuhvaćena su sva krivična djela protiv polne slobode, a koja se tiču zaštite djece i nemoćnih lica.

“Za sva ova krivična djela predloženo je usvajanje strožih kazni zatvora, dok je za ona najteža predviđena mogućnost da učinilac bude kažnjen kaznom dugotrajnog zatvora u trajanju od četrdeset godina, što je najstroža kazna koju domaće krivično zakonodavstvo predviđa za najteža krivična djela. U diskusiji je naglašeno da je cilj donošenja ovog zakona potreba hitne socijalno-kriminološke profilakse u društvenim uslovima i neodložne potrebe preventivnog djelovanja na potencijalne učinioce krivičnih djela protiv polnih sloboda i posebne zaštite djece”, saopšteno je iz Vlade.

Predloženim izmjenama i dopunama obuhvaćena su sva krivična djela protiv polne slobode iz Glave osamnaeste Krivičnog zakonika Crne Gore, a koja za zaštitni objekat imaju djecu i nemoćna lica.

Za sva od navedenih krivičnih djela predloženo je usvajanje strožih kazni zatvora.

“Posebno, za krivična djela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba sa djetetom i obljuba zloupotrebom položaja, predložena je mogućnost da učinilac nekog od ovih krivičnih djela bude kažnjen kaznom dugotrajnog zatvora u trajanju od četrdeset godina. Ovo je najstroža kazna koju domaće krivično zakonodavstvo predviđa za najteža krivična djela. Skrećemo pažnju široj javnosti da ovdje predložene kazne zatvora koje mogu biti ocijenjene kao drakonske, ne moraju biti izrečene u svakom pojedinačnom slučaju, ali da bi mogućnost njihovog izricanja u budućnosti imala, pored ostalog, svrhu generalne prevencije u vršenju ovih krivičnih djela koja nesumnjivo spadaju u društeno najopasnija”, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vijesti

Share.

About Author

Leave A Reply