UCG NAPREDOVAO VIŠE OD 200 MJESTA NA “VEBOMETRIKSU”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Univerzitet Crne Gore napredovao je više od 200 mjesta na Vebometriks rang-listi svjetskih univerziteta.

Januarska edicija Vebometriks rangiranja obuhvatila je više od 30.000 visokoškolskih ustanova, iz gotovo 200 zemalja svijeta.

UCG je ubilježio i poboljšanje pozicije u tri ključna kriterijuma – vidljivost, otvorenost i izvrsnost.

Vebometriks (Webometrics) rangiranje svjetskih univerziteta je inicijativa Cybermetrics Lab – istraživačke grupe koja pripada najvećem javnom istraživačkom tijelu u Španiji, a među prvim istraživačima je u Evropi.

Kriterijumi za rangiranje obuhvataju uticajnost odnosno vidljivost akademskih sadržaja na vebu, zatim otvorenost koja se tiče broja citata koja ostvaruju naučnici, i na kraju izvrsnost u smislu kvaliteta naučnih publikacija.

Iz UCG su u odgovoru “Vijestima” podsjetili na to da je ta državna visokoškolska ustanova jedna od najmanje brojnih akademskih zajednica čak i u regionu, sa nešto više od 400 članova sa akademskim zvanjima.

Podsjećaju i na to da su više puta isticali da “metodologije rangiranja svjetskih univerziteta uglavnom ne pogoduju malim univerzitetima”.

“Poznato je da pozicija univerziteta na rang-listama umnogome zavise ne samo od brojnosti akademske zajednice, već i od budžeta, odnosno stepena ulaganja u nauku, obrazovanje, istraživačku infrastrukturu, a ti parametri nam ne idu u prilog”, naglašavaju na UCG-u.

Ističu, međutim, da ulažu konstantan napor da se obezbijedi visok kvalitet naučnoistraživačkog i obrazovnog procesa.

“S tim u vezi, digitalni servisi i infrastruktura na UCG su značajno inovirani i poboljšani u prethodnom periodu, kao preduslov za implementaciju principa tzv. ‘otvorenog univerziteta’. Uvedeni su mehanizmi za efikasnije izvještavanje o rezultatima naučnoistraživačkih i stručnih aktivnosti na UCG, pokrenuti su programi sa usavršavanje mladih kadrova, kao i prvi program za postdoktorande. Kreiran je i koncept većeg angažmana Univerziteta prema privrednom sektoru i društvu u cjelini, posebno naglašavajući segment inovacija”, navode na UCG.

Najavljuju i novu organizacionu politiku kada je u pitanju razvoj nauke i istraživanja.

“Time bi se UCG učvrstio ne samo kao okosnica nauke i visokog obrazovanja u Crnoj Gori već i kao značajna akademska cjelina u međunarodnim okvirima”, poručili su na UCG.

Univerzitet Crne Gore ove godine slavi pola vijeka postojanja.

Share.

About Author

Leave A Reply