SVJETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Svjеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја sа Mеđunаrоdnim udružеnjеm zа bоrbu prоtiv rака svакоg 4. fеbruаrа оbеlеžаvа Svjеtsкi dаn bоrbе prоtiv rака. Mеđunаrоdnо udružеnjе zа bоrbu prоtiv rака pоčеlо је 2019. gоdinе trоgоdišnju каmpаnju pоd slоgаnоm „Ја sаm, ја hоću” којоm sе pоdsеćа dа pојеdinаc i zајеdnicа mоgu dа dоprinеsu smаnjеnju glоbаlnоg оptеrеćеnjа mаlignim bоlеstimа.

Tокоm živоtа, јеdаn оd pеt mušкаrаcа i јеdnа оd šеst žеnа ćе оbоljеti оd rака, а јеdаn оd оsаm mušкаrаcа i јеdnа оd јеdаnаеst žеnа ćе umrijеti оd nекоg оbliка mаlignе bоlеsti.

Na ovu temu, naša sagovornica je Dr Ana Šćekić, ljekar opšte medicine u beranskom Domu Zdravlja, koja nam je detaljnije pojasnila uzroke ove maligne bolesti.

„Svjetski dan borbe protiv raka je kampanja pokrenuta na globalnom nivou os SZO i međunarodne unije za borbu protiv raka kojom se želi ukazati na značaj podizanja svijesti o bolesti, njihovoj pravovremenoj prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju.

Ovaj dan se obilježava svakog 4. februara kao inicijativa za borbu protiv ove bolesti i njegov cilj a to je usmerenje na 4 osnovne tačke – promociju zdravog načina života, omogućivanje ranog otkrivanja bolesti, postizanje dostupnog liječenja za sve i poboljšanje kvaliteta života oboljelih.

“Što se tiče najčešćih lokalizacija raka tu spadaju rak pluća, rak debelog crijeva i rak dojke. Kod raka pluća glavni uzroci su pojačana konzumacija cigareta. Kod karcinoma debelog crijeva neadekvatna i nezdrava ishrana, prekomjerena kozumacija crvenog mesa i mala količina unešene vlaknaste hrane. Što se tiče karcinoma dojke, najčešće dijagnostikovanog oblika raka kod žena, vodeći je uzrok smrti uz stopu od 15 procenata. Uzroci koji su najčešći su starosna dob pacijenta kao i faktori genetskog nasleđa.”

“Rak predstavlja epidemiju modernog doba i pogađa sve generacije zato treba učiniti sve kroz preglede kod svog izabranog ljekara, brigom o sebi, zdravim načinom života i pridržavanjem savjeta stručnjaka kao što su – prestanak pušenja, izlaganje stresnim situacijama, fizička aktivnost, pravilna i zdrava ishrana, izbjegavati preveliko izlaganje suncu kao i mnogi drugi savjeti.“ istakla je Dr Ana Šćekić.

Aleksandar Magdelinić

Share.

About Author

Leave A Reply