SVAKI TREĆI POLICAJAC STARIJI OD 50 GODINA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U Upravi policije zaposleno je 4.526 osoba, od čega ih je u Sektoru granične policije 1.287, a procjena Vlade je da je potrebno taj broj uvećati za 500 shodno međunarodnim obavezama.

Na posljednjoj sjednici Vlade usvojena je informacija u kojoj se navodi da je svaki treći policajac stariji od 50 godina, a sagovornici Dana ukazuju da to govori o potrebi reforme i zapošljavanju novih službenika.

U policiji je zaposleno 2.435 službenika sa 45 i više godina, od čega sa starosnom dobi od 50 do 59 godina su 1.323 službenika, starosti preko 60 godina je 113 službenika navodi se u informaciji Vlade u kojoj se i konstatuje da je najveći broj službenika starijih od 50 godina sa srednjim obrazovanjem i to njih 1.064.

Predsjednik NVO Građanska alijansa Boris Raonić, ocjenjuje da je trenutno stanje u policiji loše, te da je do njega dovela dugogodišnja pogrešna politika.

On ističe da je ignorisanje stručnosti, u ovako osjetljivom resoru, jedino moglo da kreira aktuelnu sliku.

“Godinama se ukazuje na pogrešnu kadrovsku politiku Uprave policije. Ako dodatno imamo na umu da smo država sa najviše policajaca po glavi stanovnika u Evropi, a da smo imali i podatke o prevelikom broju sa medicinskim problemima, onda nam to ukazuje na potrebu hitnih reformskih rezova. Crna Gora mora veoma brzo da dobije sistema tizaciju i organizaciju koja odgovara njenim potrebama, ali i mogućnostima finansiranja”, kaže Raonić.

On ukazuje da treba ući u radikalnu selekciju novih kadrova, ali i vođenje postupaka protiv svih onih koji su se ogriješili o zakone, te da će u tome novo rukovodstvo imati podršku NVO i međunarodne zajednice.

Bivši predsjednik i član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Saša Zeković, kaže da se u tom tijelu zalagao i insistirao na zapošljavanju pitomaca Policijske akademije cijeneći da je to najbolji i dugoročno najodrživi način razvoja crnogorske policije i osiguranja profesionalizma, efikasnosti i integriteta.

“Tako se u policijske redove uvodi mladi kadar koji je obrazovan i razumije savremeni koncept ljudskih prava. Stručno osposobljavanje i zapošljavanje pitomaca Policijske akademije u Upravi policije ujedno je i najbolji odgovor na sve moguće pritiske, političke intervencije i kadriranje. Moje je iskustvo da su potrebu za obrazovanjem mladih za policijskog službenika i njihovo zapošljavanje u policiji prepoznala sva dosadašnja rukovodstva policije”, kaže Zeković.

Prema njegovim riječima, tako je i sa aktuelnim v.d. direktora Uprave policije koji cijeni da talentovani mladi ljudi mogu kreativno i stručno unaprijediti policiju po svim linijama rada.

“Policija kod Vlade i resora finansija treba odlučno da zastupa i brani svoje kadrovske i razvojne potrebne. Posebno je važno da se razriješi status tri generacije pitomaca jer pored brige o napretku policije, javni je interes da se sačuva ugled Policijske akademije i interesovanje mladih za policijsko obrazovanje”, dodao je Zeković.

On kaže da će napretkom zemlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji sve više dolaziti do izražaja kapaciteti Granične policije, a ne isključuje mogućnost da taj sektor policije jednog dana postane samostalni organ.

U nekim centrima prosjek starosti 45 godina

Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević kaže da policijski poziv iziskuje veliki fizički i psihički napor, a to nekada predstavlja bitan razlog da li će se posao uraditi na pravi način. Ovo, kako ističe, puno zavisi od starosne dobi policijskih službenika.

“Sindikat sve vrijeme insistira na podmlađivanju policijskog kadra. Upravo smo, prilikom izrade novog Zakona o unutrašnjim poslovima tražili definisanje posebnog uslova za prijevremeni odlazak u penziju. Na taj načim bi se moglo puno uraditi na podmlađivanju službe u cjelini”, rekao je Šuškavčević.

Kako navodi, trenutno je starosna struktura takva da u nekim centrima bezbjednosti imamo prosjek preko 45 godina starosti.

“Po ovom pitanju bi se moralo ozbiljnije razmišljati jer je policijski poziv veoma težak i on, na jedan način ‘potroši’ čovjeka. Stoga se mora što hitnije pristupiti podmlađivanju kadra”, zaključio je on za “Dan”.

Share.

About Author

Leave A Reply