STOMATOLOGE VRATITI U ŠKOLE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ministarstvo zdravlja pokrenulo je inicijativu za obezbjeđivanje uslova za ponovno otvaranje stomatoloških ambulanti u svim osnovnim i srednjim školama na cijeloj teritoriji Crne Gore, koju će realizovati u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović, na inicijalnom sastanku sa Generalnom direktoricom Direktorata za opšte srednje, stručno i cjeloživotno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Marijom Lalatović, kazala je da je cilj da se stomatološka zdravstvena zaštita djece u školama organizuje po sličnom modelu kada je bila u okviru javnog zdrastvenog sistema.

“Raniji model je bio odličan iz dva razloga. Prvi je što su sva djeca mogla da dođu do stomatologa i svima je bio jednako dostupan i drugi što je na taj način prevencija oboljenja usta i zuba kod djece bila na mnogo višem nivou nego što je danas”, istakla je dr Borovinić Bojović.

Prema njenim riječima, zato je i intencija Ministarstva zdravlja da se stomatologija vrati u škole, u prvom redu zbog efikasnije prevencije oboljenja usta i zuba kod djece u ranom životnom dobu i stvaranja mogućnosti da svako dijete ima iste uslove za odlazak kod stomatologa.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, predviđeno je da se u svakoj osnovnoj i srednjoj školi na teritoriji Crne Gore otvori stomatološka ambulanta, u kojoj će svakog radnog dana, ordinirati izabrani stomatolozi, po principu izabranih ljekara u domovima zdravlja.

Opremanje stomatoloških ambulanti i obezbjeđivanje kadra biće u nadležnosti Ministarstva zdravlja, a prostor treba da obezbijedi Ministarsvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Na sastanku, kojem su prisisustvovali i dr Slobodan Mandić i dr Ivana Živković, generalni direktori u Ministarstvu zdravlja, dogovoreno je da se, u cilju realizacije ove inicijative, formira radna grupa u kojoj će članovi biti predstavnici Ministrastva zdravlja, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Fonda za zdravstveno osiguranje.

Share.

About Author

Leave A Reply