SAVOVIĆ: ZADATAK CIJELE ZAJEDNICE DA OBEZBIJEDI KOMPLETNE MJERE ZAŠTITE I ZDRAVLJA DJETETA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, s ciljem da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Specijalista za dječije bolesti dr Suzana Savović, šefica Dječijeg dispanzera Doma zdravlja u Beranama je kazala da je najveći rizik za zdravlje djeteta povezan sa prihvatanjem rizičnog ponašanja, uključujući pušenje, konzumiranje alkohola, rizično seksualno ponašanje, nezdrave prehrambene navike i manjak fizičke aktivnosti.

„Tim povodom se u okviru Savjetovališta za mlade beranskog Doma zdravlja, kojim rukovodi visoki medicinski tehničar, organizuju radionice na kojima se stavlja akcenat na štetnost konzumiranja duvanskih proizvoda, alkohola, narkotika ili prijevremeno započinjanje seksualnih aktivnosti“, govori dr Savović.

Ona ističe da se na pomenutim radionicama govori i afirmiše zdravlje djeteta i zdrav način ishrane.

„Naglasila bih da je veliki broj djece u uzrastu od sedam godina, kada su urađena statistička ispitivanja, imao prekomjernu tjelesnu masu. Prema tim podacima, svaki peti dječak i svaka deseta djevojčica su pokazivali znake gojaznosti i imali prekomjernu tjelesnu težinu. Problem je što gojaznost sa sobom nosi niz zdravstvenih problema koji će se pojaviti kasnije tokom života, počevši od dijabetesa koji može da se javi u ranom dječijem uzrastu, do kardiovaskularnih bolesti koje se javljaju kasnije“, dodala je specijalista za dječije bolesti Suzana Savović.

Ona je podsjetila da se u Crnoj Gori djeca vakcinišu protiv deset zaraznih bolesti i da zahvaljujući aktivnoj imunizaciji nemamo neke zarazne bolesti koje su ranije bile, a to su dječija paraliza i difterija.

„Broj djece koja se trenutno vakcinišu protiv malih boginja od 2018. godine do sada je jako mali. Apelujem na roditelje da se jave u što većem broju, dovedu djecu na obaveznu imunizaciju protiv malih boginja, kako se ne bi desilo da dobijemo još jednu epidemiju“, upozorila je dr Savović.

Poručila je da je zadatak cijele zajednice, posebno zdravstvenog sistema, da obezbijedi kompletne mjere zaštite i zdravlja djeteta.  

Na današnji datum 1989. godine, na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvojena je Konvencija o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje država potpisnica Konvencije mora garantovati svakom djetetu.

U Konvenciji se govori, prije svega, o obavezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obavezama brojnih društvenih činilaca u vezi zaštite djeteta.

To je prvi dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi kojoj je potrebna posebna zaštita. Za razliku od Deklaracije o pravima djeteta (1959.) koja ima moralnu snagu, Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima snagu zakona i obavezuje stranke na pridržavanje njenih odredbi i uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su ju prihvatile i ratifikovale.

Andrija Turčinović

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

Share.

About Author

Leave A Reply