REALIZOVANA AKTIVNOST IZ LOKALNOG PLANA AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI U OPŠTINI BERANE 2023-2025.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti  u saradnji sa kancelarijom OEBS-a u Crnoj Gori, organizovao je četvorodnevnu obuku za trenere i trenerice za orodnjavanje javnih politika na lokalnom nivou.

Učesnice obuke bile su zaposlene u Sekretarijatima i Službama Opštine Berane. Obuka je imala za cilj podizanje nivoa razumijevanja pitanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, odnosno unaprijeđenje znanja i vještina za kreiranje rodno odgovornih politika u cilju stvaranja društva jednakih šansi i mogućnosti.

Obuku su vodile ekspertkinje za rodnu ravnopravnost Slavica Striković i Tamara Pešić.

Ova aktivnost finsnsirana je od strane OSCE-a i predviđena je Lokalnim planom aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Berane 2023-2025 koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Crne Gore i OESC-a.

Share.

About Author

Leave A Reply