PREKOGRANIČNI ARHEOLOŠKI PROJEKTI- ZBLIŽAVANJE KROZ PROŠLOST

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Polimski muzej iz Berana i NVO Marimangat sa Kosova započeli su zajedničku realizaciju projekta “Evociranje i atrakcija kulturnog nasljeđa – hrišćanska antika i tursko kupatilo za kulturni turizam”.

Ovaj projekat koji je podržan kroz IPA 2 program prekogranične saradnje Crna Gora Kosovo finasira EU sa oko 440 hiljada eura.

Direktorica Polimskog muzeja Violeta Folić je na polsijepodnevnoj konferenciji za novinare kazala da je vrlo ponosna jer je to treći projekat iz evropskih fondova koji realizuje ustanova na čijem je čelu.

“Zapravo, ne znam ni jedan drugi muzej u Crnoj Gori koji u ovolikoj mjeri učestvuje u ovakvim aktivnostima i koristi novac iz evrospkih fondova” – kazala je Folić.

Ona je objasnila da je kroz ovaj projekat, sa strane Crne Gore, na poznatom arheološkom lokalitetu Tumbarice izvršena digitializacija postojećeg stanja lokaliteta, zatim arheološka istraživanja u kojima je pronađen značajan broj pokretnih nalaza, kao i arhitektonskih ostataka nekoliko objekata.

“Uskoro započinjemo konzervatorske poslove, polsije kojih ćemo izvršiti digitalizaciju lokaliteta za potrebe dokumentacije i turističke promocije. U Peći, nakon izrade konzervatorskog projekta i izrade digitalnog modela turskog kupatila, takođe ćemo započeti brzo izradu konzervatorskih mjera na kupolama turskog kupatila” – dodala je Folić.

“Ona je objasnila da će u cilju podizanja svijesti o arheološko-kulturnoj baštini prekogranične oblasti, biti sprovedena dva arheološka kampa za razmjenu mladih koji će okupiti mlade student sa obje strane prekogranične oblasti.“Projekat ima za ciljda doprinese razvoju turizma kroz zajedničku valorizaciju i promociju arheološkog i kulturnog nasljeđa na području Berana i Peći” – kazala je Folić.

Polimski muzej je 2019 godine započeo, zapravo, prvi dio ovog projekta u selu Donja Ržanica, nedaleko od Berana, tada pod nazivom “Proširenje saradnje – od hrišćanskih starina do unaprijeđenog turizma”, i upravo tada je šira crnogorska javnost upoznata da su arheloškim iskopavanjima otkriveni ostaci takozvanog “Tumba grada”, sa neprocjenjivim arheološkim blagom koje će doprinijeti popularizaciji kulture i procvatu turizma u ovom dijelu države.

Time se Berane visoko pozicioniralo na mapi arheoloških gradova u regionu. Tada je pojašnjeno da se u slučaju “Tumba grada” radi o projektu širenja saradnje – od hrišćanskih antikviteta do bogatijeg turizma, odnosno o programu prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija i Crna Gora – Kosovo.

Taj projekat  zajednički su sproveli Eparhija bidimljansko nikšićka, Polimski muzej, Podrška zajednica Albanije i Institut za Arheologiju –  Centar za albanske studuje.

Cilj je bio, kako je objašnjeno, integrisano očuvanje kulturne baštine i njeno korišćenje za turističke svrhe i razvoj turističkih potencijala područja Berana kroz zajedničku promociju i valorizaciju hrišćanskog arheološkog nasljeđa. 

Naučni radnici objašnjavaju da je Polimlje u arheološkom pogledu izuzetno bogato i da je to oduvijek bilo granično područje i prostor komunikacija, sa ko zna koliko takozvanih Gradina. 

„Tumbarice ili Tumba grad u Donjoj Ržanici samo je jedan od njih“ – objasnila je direktorica Polimskog muzeja.Ona je podsjetila da su ranije otkriveni slični gradovi utvrđenja, među kojim su još Gradac u Budimlji, Pećina grad u Radmanskoj klisuri kod Petnjice,  gradina Bihor, Samograd u selu Brzava kod Bijelog Polja, još uvijek arheološki nedirnuti Gradac iznad Godočelja kod Petnjice, Gradac u Crnči kod Bijelog Polja, Jerinin grad u Plavu, Gradina iznad sela Šabotići, i još dva u bjelopoljskoj opštini, Gradina u Koritima i Gradina iznad sela Muslića.

„Sve ove naseobine potiču uglavnom iz srednjeg bronzanog doba i korišćene su kao prirodna utvrđenja. Neke od njih su korišćene i u gvozdenom dobu, sa dolaskom i dominacijom Rimljana. S obzirom na strategijski značaj, opasane su moćnim bedemima. Predstoji veliki posao njihovog otkopavanja i zaštite. Sada je na redu Tumba grad, zahvaljujući sredstvima Evropske unije“ – kazala je Folić.

Na pitanje Portala RTCG dokle se stiglo sa inicijativom da se „Tumba grad“ proglasi nacionalnim kulturnim dobrom i zaštiti ona je odgovorila da se i pored očekivanja da se to dogodi još prošle godine, nije mnogo odmaklo u tom pravcu.

Na pres konferenciji su govorili i direktori kulturnih ustanova, lokalne turističlke organizacijea, škola i drugih institucija koje bi zajedničkim naporima pomogli bolju turističku promociju arheoloških lokaliteta i kulturnog nasljeđa u Polimlju.

Ukazano je i na to projekat “Evociranje i atrakcija kulturnog nasljeđa – hrišćanska antika i tursko kupatilo za kulturni turizam” osim što će doprinijeti razvoju kulture i turizma, imaće značaj i u pogledu boljeg međusobnog razumijevanja i unapređenja odnosa među državama koje ga sprovode, odnosno takozvanom zbližavanju kroz arhelošku dimenziju.

Izvor: portal RTCG

Share.

About Author

Leave A Reply