PRAVILNIK O PREDIZBORNOJ KAMPANJI

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Na osnovu člana 74 Zakona o elektronskim medijima Crne Gore i člana 29 Statuta Radio Berane, Savjet Radio Berana na sjednici održanoj 30. januara 2018. godine usvojio je

PRAVILNIK O PREDIZBORNOJ KAMPANJI U PROGRAMU RADIO BERANA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE NA IZBORIMA 15. APRILA 2018.

Član 1.

U cilju ostvarivanja opšteg interesa u oblasti informisanja Radio Berane će, u skladu sa materijalnim i tehničkim mogućnostima, pratiti kampanju za izbor za predsjednika Crne Gore, koji će biti održani 15. aprila 2018. godine.

Svi izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

Član 2.

Radio Berane će istinito, blagovremeno i nepristrasno informisati gradjane o svim fazama postupka i različitim stavovima povodom izbora za predsjednika Crne Gore pod ravnopravnim uslovima za sve kandidate za predsjednika Crne Gore, u skladu sa Zakonom o medijima, Zakonom o elektronskim medijima, Odlukom o minimalnim programskim standardima u elektronskim medijima u Crnoj Gori, Novinarskim Kodeksom, Programskim principima i profesionalnim standardima Radio Berana, ovim Pravilnikom, Pravilnikom o pravima i obavezama emitera tokom kampanje za izbore za predsjednika Crne Gore koji će biti održani 15. aprila 2018. Savjeta Agencije za elektronske medije i standardima sadržanim u medjunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i slobodama.

Član 3.

Radio Berane će u toku izborne kampanje poštovati profesionalnu etiku i obavezuje se na fer ponašanje koje se zasniva na toleranciji i kulturi dijaloga i isključuje uvrede i klevete, širenje vjerske, nacionalne, polne i rasne netrpeljivosti i kršenja pravila pristojnosti.

Član 4.

Radio Berane će striktno poštovati zabranu korišćenja djece u političko propagandne svrhe.

Član 5.

Pravo učešća u izbornoj kampanji na talasima Radio Berana imaju svi predsjednički kandidati čije je učešće potvrdjeno od strane nadležnog republičkog organa (u daljem tekstu: predsjednički kandidati). Pravo na učešće u izbornoj kampanji na talasima Radio Berana za predsjedničke kandidate počinje danom potvrdjivanja od strane nadležnog republičkog organa i traje do početka izborne ćutnje.

Član 6.

Svi predsjednički kandidati imaju pravo podjednake zastupljenosti u predizbornoj kampanji u programu Radio Berana.

Član 7.

Oblici medijskog predstavljanja predsjedničkih kandidata u programu Radio Berana mogu biti besplatni i plaćeni. Oblici medijskog predstavljanja će biti jasno odvojeni do ostalih programskih sadržaja posebnim džinglom.

Predsjedničkim kandidatima Radio Berane će omogućiti ravnopravan pristup, bilo da se radi o besplatnim ili plaćenim sadržajima.

Političko oglašavanje neće se emitovati u programu Radio Berana 15 minuta prije/nakon ili u toku emitovanja dječije emisije, odnosno emisija namenjenih maloljetnicima.

Za istinitost i tačnost političkog oglašavanja odgovoran je naručilac, a za njegovu usklađenost sa odredbama Zakona o elektronskim medijima, Zakona o medijima, Pravilnika o komercijalnim audiovizuelnim komunikacijama, Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima i ovog Pravilnika odgovoran je Radio Berane.

Besplatno medijsko predstavljanje

Član 8.

Predsjednički kandidati imaju pravo na besplatno medijsko predstavljanje koje će se ostvarivati kroz:

– saopštenje

– izvještaj sa pres konferencije

– izještaj sa promotivnog skupa

– tonsku reportažu sa centralnog promotivnog skupa

– gostovanje u programu Radio Berana

– portal Radio Berana

Član 9.

Predsjednički kandidati imaju pravo na jedno saopštenje dnevno koje će se emitovati radnim danima u « Fleš plusu Radio Beranama » u 14 sati, a subotom i nedjeljom u posebnom programskom bloku.

Saopštenje za javnost ne smije biti duže od 2 minuta.

Saopštenje za javnost mora se dostaviti redakciji Radio Berana najmanje dva sata prije emitovanja u programu Radio Berana.

Redosljed emitovanja saopštenja za javnost određuje Radio Berane na osnovu redosljeda dobijanja saopštenja.

Član 10.

Izvještaj sa press konferencije u Beranama  predsjedničkih kandidata emitovaće se u Fleš plusu Radio Berana radnim danima od 14 sati ili u posebnom programskom bloku subotom i nedjeljom.

Izvještaj sa press konferencije predsjedničkih kandidata ne smije biti duži od 2 minuta i 30 sekundi,od čega će dio minutaže biti tonski snimak sa press konferencije.

Press konferencija predsjedničkih kandidata mora biti završena najmanje tri sata prije emitovanja izvještaja u programu Radio Berana. U slučaju da press konferencija nije završena tri sata prije emitovanja u programu Radio Berana ,izvještaj sa konferencije biće emitovan sjutradan u Fleš plusu Radio Berana radnim danima ili u posebnom programskom bloku subotom i nedjeljom.

Redosljed emitovanja izvještaja sa pres konferencije predsjedničkih kandidata odredjuje Radio Berane na osnovu redosljeda održavanja press konferencija.

Najavu za održavanje press konferencije ovlašćeni predstavnik predsjedničkih kandidata mora dostaviti Radio Berane najmanje jedan dan unaprijed.

Član 11.

Izvještaj sa promotivnog skupa u Beranama predsjedničkih kandidata emitovaće se u Fleš plusu Radio Berana od 14 sati radnim danima ili u posebnom programskom bloku subotom i nedjeljom.

Izvještaj sa promotivnog skupa predsjedničkih kandidata ne smije biti duži od tri minuta,od čega će dio minutaže biti tonski snimak sa promotivnog skupa.

Promotivni skup predsjedničkih kandidata mora biti završen najmanje četiri sata prije emitovanja izvještaja u program Radio Berana.U slučaju da promotivni skup nije završen najmanje četiri sata prije emitovanja izvještaja,izvještaj sa promotivnog skupa emitovaće se sjutradan u Fleš plusu Radio Berana od 14 sati radnim danima ili u posebnom programskom bloku subotom i nedjeljom.

Redosljed emitovanja izvještaja sa promotivnog skupa predsjedničkih kandidata odredjuje Radio Berane na osnovu redosljeda održavanja promotivnih skupova.

Najavu za održavanje promotivnog skupa ovlašćeni predstavnik predsjedničkih kandidata mora dostaviti Radio Berane najmanje jedan dan unaprijed.

Član 12.

Tonska reportaža sa centralnog promotivnog skupa u Beranama predsjedničkih kandidata emitovaće se u posebnim programskim blokovima Radio Berana.

Tonska reportaža sa centralnog promotivnog skupa predsjedničkih kandidata ne smije biti duža od 20 minuta, a emitovaće se sjutradan u posebnom programskom bloku Radio Berana.

Najavu za održavanje centralnog promotivnog skupa ovlašćeni predstavnik predsjedničkog kandidata mora dostaviti Radio Berana najmanje jedan dan unaprijed.

Član 13.

Radio Berana će u posebnom programskom bloku obezbjediti po jedno gostovanje predsjedničkih kandidata. Gostovanje u programu Radio Berana ne smije biti duže od 45 minuta.

Okvirnu temu gostovanja u programu Radio Berana dogovoriće voditelj Radio Berana i predstavnik predsjedničkog kandidata.

Gostovanje predsjedničkih kandidata u programu Radio Berana podrazumjeva aktivno učešće voditelja Radio Berana.

Gostovanje u programu Radio Berana redakcija Radio Berana i ovlašćeni predstavnik predsjedničkih kandidata će dogovoriti najmanje tri dana unaprijed.

Član 14.

Na portalu Radio Berana, uz adekvatne fotografije, Radio Berane će objaviti informacije vezane za predsjedničke izbore, najavljivati promotivne skupova predsjedničkih kandidata, njihovo gostovanje u programu Radio Berana, njihova saopštenja i izvještaje sa njihovih promotivnih skupova i press konferencija u Beranama.

Plaćeno medijsko predstavljanje

Član 15.

Plaćeno medijsko predstavljanje podnosioca izbornih lista u programu Radio Berana se ostvaruje kroz:

– najavu promotivnog skupa

– propagandni džingl

Član 16.

Najava promotivnog skupa predsjedničkih kandidata emitovaće se u posebnom marketinškom bloku Radio Berana.

Najava promotivnog skupa ne može biti duža od jednog minuta.

Cijena emitovanje jedne najave promotivnog skupa iznosi deset eura.

U toku jednog dana može se emitovati najviše 15 najava promotivnog skupa.

Član 17.

Propagandni džingl predsjedničkih kandidata emitovaće se u posebnom marketinškom bloku Radio Berana.

Cijena emitovanja propagandnog džingla do 30 sekundi iznosi 12 eura, do 40 sekundi 14 eura, do 50 sekundi 16 eura, do 60 sekundi 18 eura.Cijena propagandnog džingla od 60 sekundi do 120 sekundi iznosi 25 eura, a od 120 do 180 sekundi iznosi 40 eura.

Izrada propagandnog džingla košta deset eura.

U toku jednog dana može se emitovati najviše 20 propagandnih džinglova predsjedničkih kandidata.

Član 18.

Zabranjeno je tokom predizborne kampanje emitovati kulturno-umjetničke, dokumentarno-obrazovne, sportske i programe zabavnog sadržaja u kojima se pojavljuje kandidat kao učesnik.

Član 19.

Predsjednički kandidati imaju pravo na ispravku ili odgovor.

Na ostvarivanje prava na ispravku ili odgovor primjenjuju se odredbe Zakona o medijima.

Član 20.

U roku od 15 dana prije dana održavanja izbora, u program Radio Berana nije dozvoljeno objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mnjenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora.

Član 21.

Za vrijeme izborne kampanje i izborne ćutnje Radio Berane neće direktno prenositi sjednice Skupštine opštine Berane. Sa skupštinskih zasjedanja Radio Berane će pripremati specijalne izvještaje.

Član 22.

Predsjednički kandidat ili nadležni državni organ za sprovođenje izbornog postupka može podnijeti prigovor na emitovani programski sadržaj emitera zbog kršenja obaveza propisanih članom 55 Zakona o elektronskim medijima i to:

-poštovanja privatnosti i dostojanstva građana,

-zaštite integriteta maloljetnih lica,

-čuvanja snimaka emitovanih sadržaja,

-davanja doprinosa slobodnom, istinitom, cjelovitom, nepristrasnom i blagovremenom informisanju javnosti,

-poštovanja i promocije osnovnih ljudskih prava i sloboda, demokratskih vrijednosti, institucija i pluralizma ideja,

-unapređenja kulture javnog dijaloga i poštovanja jezičkih standarda, upotrebe jezika u radijskim i televizijskim programima.

Prigovor iz stava 1 ovog člana: podnosi se Komisiji Savjeta Radio Berana za predstavke i pritužbe građana razmatranje predstavki i prigovora slušalaca, na posebnom obrascu koji je sastavni dio Pravilnika Agencije za elektronske medije Crne Gore (Obrazac 2 – Prigovor), i dostavlja se Savjetu Agencije za elektronske medije na uvid.

Član 23.

Za vrijeme izborne kampanje Komisija Savjeta Radio Berane za predstavke i pritužbe građana donijeće predlog odluke o prigovoru ili žalbi po hitnom postupku,a najkasnije u roku od 24 sata od dana podnošenja.

Član 24.

Savjet Radio Berana donijeće odluku o prigovoru ili žalbi najkasnije u roku od 48 sati od dana podnošenja.

Odluka Savjeta Radio Beranao prigovoru ili žalbi objaviće se istog dana.

Odluke Savjeta Radio Berana o prigovoru ili žalbi neće se objavljivati u toku izborne ćutnje.

 

Predsjednik Savjeta

Nebojša Babović

 

Share.

About Author

Leave A Reply