Počeo terenski dio izrade katastra pčelinjaka

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Iz Ministarstva poljoprivrede obavijestili su pčelare da će se od ovog mjeseca sprovoditi popis pčelara sa ciljem izrade katastra pčelara i pčelinjaka. Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta Izrada atlasa medonosnih biljaka sa katastarom pčelinjaka, koji u okviru MIDAS 2 projekta sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore.

Kako navode u saopštenju, popisivači će obići registrovane pčelare na teritoriji Crne Gore i prikupiti podatke neophodne za izradu katastra pčelinjaka koji sa atlasom medonosnih biljaka čini neophodan uslov za održiv ekonomski razvoj pčelarstva zasnovan na održivom gazdovanju pčelarstvom i planskom korišćenju prirodnih resursa. Cilj je stvaranje preduslova za što optimalnije korišćenje resursa pčelarske paše i značajno povećanje pčelarske proizvodnje u Crnoj Gori.

“Molimo pčelare da sarađuju sa popisivačima i da im pruže precizne i tačne podatke koji će biti od koristi cijeloj zajednici pčelara u Crnoj Gori. Predsjednici lokalnih pčelarskih organizacija će blagovremeno informisati članove lokalnih organizacija o početku u pojedinoj opštini. Vlasnik svih podataka katastra biće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koristiće ih sa dužnom pažnjom i isključivo u navedene svrhe: ekonomski razvoj pčelarstva zasnovan na održivom gazdovanju pčelarstvom, planskom korišćenju prirodnih resursa pčelarske paše i povećanju pčelarske proizvodnje kao i za primjenu Pravilnika o bližoj sadržini, načinu utvrđivanja i vođenja katastra pčelinje paše i pčelarskog pašnog reda”, navode u saopštenju.

Na implementaciji projekta angažovan je i Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet – Departman za biologiju i ekologiju, MapSoft d.o.o. Beograd i Project Advisory Group d.o.o. Podgorica. Vremenski rok za realizaciju projekta je do maja 2023. godine.

Share.

About Author

Leave A Reply