OTVORENA REGIONALNA STOČNA PIJACA U BERANAMA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Regionalnu stočnu pijacu u Beranama, najveću na sjeveru Crne Gore, otvorili su predsjednik Opštine Berane Tihomir Bogavac i direktor Uprave javnih radova Boro Lučić.

Osnovni cilj izgradnje ovog objekta, kako je saopšteno iz Opštine Berane, je podsticanje razvoja poljoprivrede, unapređivanje stočarstva, proizvodnje hrane, ispunjavanje ekoloških i sanitarnih standarda za ovu vrstu objekata.

Regionalna stočna pijaca ima pozitivan uticaj na životnu sredinu unapređujući postojeće stanje i stočarsku proizvodnju, a takođe i doprinosi boljem kvalitetu životnih uslova stočara sa područja sjevera Crne Gore.

Objekat  je u potpunosti usklađen sa zahtjevima Uprave za veterinu za ovu vrstu objekata i ispunjava sve uslove shodno “Pravilniku o uređenju stočnih pijaca, sajmova izložbi i dogona” – Službeni list RCG br.39/95.

Regionalna stočna pijaca ima veliki kapacitet i predviđena je da se na njoj odvija trgovina stokom i malim životinjama za šest opština sjeveroistočnog regiona Crne Gore. Ukupna vrijednost radova na izgradnji pijace i parking prostora iznosila je nešto oko 420.000 eura.

Na ulazu pijace se nalazi Upravna zgrada sa portirnicom, i dvije kancelarije za veterinarske stanice koji rade na teritoriji opštine Berane. Na platou pijace postoji 30 boksova za sitnu stoku koze i ovce različitih kapaciteta od 30 do 50 grla. Takođe na pijaci su postavljena stajališta za krupnu stoku (telad, junad, krave i bikove) kapaciteta 180 vezova. U dnu platoa za prodaju stoke nalazi se i 20 vezova – boksova za konje.

Za živinu, pse i male životinje napravljeni su specijalni kavezi za smještaj i izlaganje. Prodaja svinja je predviđena da se vrši sa vozila za tu namjenu. Na pijaci se nalazi i boks sa četri zasebne cjeline za karantin stoke za koju se utvrdi da je bolesna.

Od ostalih sadržaja ova stočna pijaca raspolaže sa dvije Utovarno istovarne rampe, dvije stočne vage koje su baždarene od strane Meteorološkog zavoda. Izvan prostora za prodaju u okviru projekta izgradnje pijace napravljen je parking za posjetioce na pijaci, kupce i prodavce kao i za mještane naselja Talum.

“Regionalnom stočnom pijacom u Beranama upravljaće JP Komunalno Berane. Pijaca će po tradiciji raditi samo subotom od 07 – 14 časova. Po otvaranju Stočne pijace svaka vanpijačna prodaja je zabranjena i biće sankcionisana od strane Veterinarske inspekcije i Komunalne policije”, saopšteno je iz beranske lokalne uprave.  

Foto: Opština Berane

Radovi na izgradnji moderne stočne pijace, koju će koristiti poljoprivrednici iz šest opština sjevernog regiona, započeti su 2015. godine.

Jučerašnjem otvaranju, pored pjesnika Opštine Berane Tihomira Bogavca i direktora Uprave javnih radova Bora Lučića, prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine Berane Novica Obradović, menadžer Opštine Vladimir Đaković, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i turizam Božo Premović i njegov pomoćnik Milutin Mićović, direktor Komunalnog preduzeća Savo Vučetić, direktor Direktorata za poljoprivredu Miroslav Cimbaljević i direktor Direktorata za stočarstvo Ranko Bogavac iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. 

Share.

About Author

Leave A Reply