OPŠTINA: ZAJEDNIČKIM SNAGAMA U BORBI PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u školama, danas je u prostorijama Opštine održan sastanak predstavnika Opštine Berane, Centra za socijalni rad, osnovnih škola i Centra bezbjednosti.

“Na sastanku je bilo riječi o problemima koji se javljaju u školama kada su u pitanju vršnjačko nasilje i druge vrste neprimjerenog ponašanja među učenicima. Učesnici sastanka su se složili da je potrebno zajedničko djelovanje kako bi se ovaj problem riješio i spriječilo dalje širenje. Svi učesnici sastanka su istakli da je borba protiv vršnjačkog nasilja veoma važna i da se ne smije zanemariti”, saopšteno je iz Opštine Berane.

Predsjednik Opštine Vuko Todorović i potpredsjednik Damjan Ćulafić istakli su da je neophodno podići svijest kod učenika, roditelja i cjelokupne zajednice o štetnosti ovog problema, te da je prevencija ključna u borbi protiv vršnjačkog nasilja.

Todorović je naglasio da će lokalna samouprava u narednom periodu oformiti među-institucionalnu radnu grupu sa ciljem umrežavanja i zajedničkog djelovanja na prevenciji vršnjačkog nasilja u školama, kao i edukaciji roditelja i prosvjetnog kadra.

“Centar za socijalni rad će pružiti savjete i podršku roditeljima koji imaju djecu koja su žrtve vršnjačkog nasilja ili koja vrše nasilje nad drugim učenicima”, odlučeno je na sastanku.

Direktori i predstavnici škola su istakli da će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se učenici osjećali sigurno u školi, te da će se pobrinuti za različite aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju socijalnih vještina kod učenika.

“Takođe, škole će raditi na uspostavljanju bolje komunikacije sa roditeljima kako bi se što efikasnije rješavali problemi koji se javljaju. Takođe su istakli da je neophodno da svaka škola ima psihologa i pedagoga, koji će intenzivno raditi kako sa djecom, tako i sa roditeljima na ranom uočavanju kritičnih oblika ponašanja”, dogovoreno je na sastanku.

Centar bezbjednosti će pružati podršku školama u smislu osiguravanja sigurnosti i nadzora, te će sarađivati sa nadležnim organima kako bi se počinioci nasilja pravovremeno otkrili i sankcionisali.

“Na sastanku je zaključeno i to da će se u narednom periodu organizovati radionice za roditelje, uz pomoć kojih će predstavnici Centra za socijalni rad približiti ovu problematiku roditeljima, uz edukaciju kako da postupaju sa svojom djecom ukoliko pokazuju znake prestupnog ponašanja, da se sprovede kampanja, kroz razna javna dešavanja, u cilju podizanja nivoa svijesti o prevenciji vršnjačkog nasilja, da se edukuje kadar u okviru školskih ustanova i zajedničkim aktivnostima poveže sa institucijama sistema u cilju suzbijanja kritičnog ponašanja među djecom, kao i to da se razmotri pokretanje procedure za lincenciranje SOS linije za beransku opštinu, kako bi žrtve imale pravu adresu kojoj treba da se obrate za pomoć, ukoliko imaju iskustva sa vršnjačkim nasiljem”, stoji na kraju saopštenja Opštine Berane.

Share.

About Author

Leave A Reply