ODRŽANA XV SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Na petnaestoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Berane, koja je održana danas, usvojeno je šest odluka.

Riječ je o predlozima odluka o lokalnim objektima od opšteg interesa i naknadi za komunalno opremanje, kao i izmjenama i dopunama odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata, zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Berane i auto-taksi prevozu.

Takođe, izglasan je Predlog Odluke o potvrđivanju Rješenja o imenovanju v.d. izvršnog direktora DOO “Parking servis” Berane.

Skupština je pored navedenih odluka usvojila i Zaključak o realizaciji programa (ReLOaD2).

Većinom glasova odbornika Skupština nije prihvatila Nacrt Odluke o utvrđivanju naknade za novorođenu djecu na području opštine Berane.

Zbog stupanja na novu dužnost, Skupština je konstatovala prestanak funkcije dosadašnjem potpredsjedniku, Goranu Kikoviću i za novog potpredsjednika Skupštine opštine Berane izabrala  odbornika Nove srpske demokratije, Milorada Đukića.

Takođe, Skupština je izabrala Snežanu Milić za predsjednicu Etičke komisije za službenike i namještenike i članove Milana Kneževića, Martu Lekić, Slobodanku Rmuš i Ivanu Pajković.

Zbog podnošenja ostavke Skupština je konstatovala prestanak mandata članu Savjeta JU “Centar za kulturu”, Miodragu Popoviću i za novog člana imenovala Marijanu Marjanović, dipl. psihološkinju.

Direktan prenos sjednice Skupštine opštine Berane mogli ste pratiti na talasima Radio Berana.

Share.

About Author

Leave A Reply