ODRŽANA RADIONICA ZA PRIPADNIKE RE POPULACIJE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Edukativna radionica o trgovini ljudima i posljedicama koje izaziva, održana je za pripadnike romsko-egipćanske populacije.

Radionicu je održala mr Imelda Ličina, dipl. socijalna radnica.

Prezentovane su prednosti usluga socijalne zaštite za RE populaciju, govorilo se i o zakonskoj regulativi i oblicima zaštite, načinu ostvarivanja prava žrtava, ulozi institucija i načinima prijavljivanja.

Posebno je obrađena tema prosjačenja, predstavljene su posljedice ove pojave i uloga institucija koje rade na suzbijanju prosjačenja.

Kao poseban segment radionice bila je i tema prosjačenja i predstavljanje  posljedica ove pojave.

Radionici su prisustvovali koordinator projekta Sultan Beća i asistent Nikola Raičević.

Radionica je održana u sklopu projekta “Pozitivnim mjerama za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Beranama”, koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Share.

About Author

Leave A Reply