ODRŽAN SEMINAR U JPU “RADMILA NEDIĆ”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U Dječijem vrtiću “Radmila Nedić” nedavno je održan seminar na temu “Unapređenje kompetencija roditelja djece sa posebnim obrazovnim potrebama”, u organizaciji NVO “Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju”, u okviru projekta odobrenog od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja po konkursu “Podrška porodicama u krizi” iz 2021. godine.

Seminar su pohađali svi vaspitači, asistenti i stručni saradnici u ovoj ustanovi na čelu sa direktoricom Marinom Gojković, sa željom da svoje kompetencije podignu na viši nivo, prošire svoja znanja i da ih primjenjuju u radu.

Vaspitačica Nadica Jelić, pomenuti seminar smatra jako značajnim za osnaživanje saradnje i pozitivnog odnosa sa roditeljima, kao i pružanje podrške i razvijanje prihvatljivosti djece sa posebnim obrazovnim potrebama koje se sprovode u ovoj predškolskoj ustanovi.

“Efikasnom stručnom podrškom u zadovoljenju potreba samovrednovanja na kvalitet postojeće prakse, isticanjem onog što je dobro, prepoznavanjem, proširivanjem i usavršavanjem vještina i stručnosti, došli smo do određenih zajedničkih pokazatelja, smjernica u daljoj realizaciji i unapređenju razvoja kompetencija za samovrednovanje i profesionalni razvoj. Gledajući na to da roditeljstvo kao temeljni oblik ljudske zajednice, nije jednostavan i lagan posao, ali uz adekvatnu pomoć stručnjaka i volju roditelja dobićemo željeni cilj”, kazala je vaspitačica Rosa Boričić.

Vaspitačica Biljana Deletić, kao neko ko određeni niz godina radi posao vaspitača, učešće na ovom seminaru doživljava kao veoma korisno iskustvo.

“Na seminaru smo imali priliku da čujemo i pogledamo pregršt primjera iz prakse koji će nam svakako biti jako značajni u daljem radu. Sadržaj koji nam je prezentovan od strane predavača svima je držao pažnju i na nas ostavio snažan utisak. Podstakao me je na razmišljanje, na koji način bih još mogla da se posvetim inkluzivnom načinu rada u svojoj grupi i olakšam boravak djeci koja pripadaju ovoj ranjivoj kategoriji društva. Takođe će mi pomoći u ostvarivanju što bolje komunikacije sa roditeljima djece sa posebnim obrazovnim potrebama, što je jedna od važnih karika u ostvarivanju ovog cilja koji bi svima nama trebalo da predstavlja prioritet”, kazala je Deletić.

Mirjana Pešić, takođe vaspitačica, istakla je da je seminar bio opširan i veoma koristan.

“Uspjeli smo da dosadašnje znanje o ovoj temi upotpunimo i proširimo. Sve informacije koje smo dobili bile su precizne i jasne”, dodala je ona.

Share.

About Author

Leave A Reply