OBRAZOVANJEM PROTIV SIROMAŠTVA I MARGINALIZACIJE 2 (video)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jedan od najbitnijih preduslova koji se treba ispuniti u cilju dobre integracije Roma jeste njihovo obrazovanje. Obrazovanje mladih Roma i Romkinja je među najvažnijim instrumenata za promjenu uslova u kojima danas živi većina Roma, a to su siromaštvo i marginalizacija. U opštinama Bijelo Polje i Berane, proces uključivanja romske i egipćanske djece u školama je tekao sporo ali se ipak sav trud isplatio. Većina djece je uključeno u osnovnu školu, tako u narednom peiodu treba raditi na podizanju kvaliteta obrazovanja RE djece.

Ono što je važno istaći, jeste da je obrazovanje itekako značajno, jer to je osnovni uslov za poboljšanje socio-ekonomskog, kulturnog, statusa Roma. Što se tiče postignuća učenika u našoj školi, o njima se redovno govori na sjednicama stručnih vijeća, aktiva, individualnim razgovorima sa kolegama koje imaju djecu romske populacije, jer dolazimo do nekih problematičnih situacija i moramo da ih rješavamo, istakla je Milka Boričić, direktorica OŠ ,,Vuk Karadžić“.

U našoj školi je upisano 43-je djece, ali problem na koji nailazimo je nedostatak saradnje sa porodicama, jer nemamo medijatorsku podršku. Često nam se dešava da ne možemo da dođemo do roditelja djece, nemamo kontakte da ih obavijestimo o određenim problemima i situacijama. Tako da u tom dijelu, najbolje rješenje je medijatorska podrška, da bi uspostavili bolju saradnju.

Dodaje da su još jedan problem djeca, koja dolaze iz dizfunkcionalnih porodica. Dešava se da uopšte ne dolaze na nastavu, da kasne i na tome mora institucionalno da se djeluje. Takođe, dolaze djeca kojoj je predviđen upis u prvi razred, ali je to nemoguće uraditi jer nemaju uopšte njihove podatke iz razloga što nijesu upisani u registar. Ove godine je čak 16-oro takve djece.

,,Što se tiče prilagođavanja oni su prihvaćeni jako dobro, jedino i dalje imamo jezičku barijeru kao problem, takođe sociološke i kulturološke razlike koje prave barijere u početnom periodu i iz toga razloga značajno je da se na vrijeme upisuju u predškolske ustanove“ , kazala je Boričić.

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unaprjeđenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine” sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove, uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjskih prava.

Share.

About Author

Leave A Reply