LISTA LJEKOVA KOJI SU NA TERETU FONDA PROŠIRENA ZA 31 LIJEK

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vlada Crne Gore je, na predlog Ministarstva zdravlja usvojila novu Listu ljekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, a nova lista je proširena i na njoj se nalazi 31 novi lijek, saopšteno je danas iz Ministarstva zdravlja.

“To, za građane, znači više terapijskih mogućnosti propisivanja odgovarajuće/prilagođene terapije za pojedinačnog pacijenta. Radi se o ljekovima koji se koriste u tretmanu oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa, hemofilije, genito-urinarnih problema, hipertenzije, reumatoloških oboljenja, psorijaze, psihijatrijskih, hematoloških, neuroloških oboljenja i hereditarnog angioedema. Izradom nove Liste ljekova podstiče se konkurentnost i smanjuju se cijene ljekova, kako bi se spriječilo favorizovanje ili monopol bilo kog poizvođača. Korekcije cijena ljekova u skladu sa maksimalnim cijenama koje je utvrdio CinMed su takođe obaveza redovne revizije Liste lijekova”, ističe se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora su dodali da lista podrazumijeva ljekove koji se propisuju i izdaju na recept i ljekove koji se primjenjuju na primarnom, sekundarnom i tercijernom nivou, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i ljekove koji su sastavni dio Doplatne Liste lijekova.

“Doplatna lista ljekova sadrži ljekove koji su terapijska paralela (terapijska alternativa) ljekovima sa osnovne liste ljekova i osiguraniku se obezbjeđuju u visini cijene lijeka sa osnovne liste. Razliku do punog iznosa cijene lijeka na doplatnoj listi ljekova plaća osigurano lice. Podsjećamo da se Lista ljekova nije mijenjala tokom 2020. godine zbog epidemiološke situacije, što je uslovilo brzu i efektnu reakciju Ministarstva zdravlja da se nadoknadi propušteno, odnosno da se zadovolji kriterijum definisan Uredbom (član 19) a on glasi “Lista ljekova se revidira dva puta godišnje, a po potrebi i češće“. Sa Liste su skinuta 22 lijeka koja se više ne proizvode ili koji više ne zadovoljavaju uslove savremenog liječenja ni kriterijume u pogledu kvaliteta, efikasnosti ili bezbjednosti, kao i ljekovi kojima je istekla dozvola za prometovanje, a nosilac dozvole nije priložio dokaz o obnovi registracije”, kazali su iz Ministarstva zdravlja na čijem je čelu Jelena Borovinić Bojović.

Napominju da će od septembra Ministarstvo zdravlja nastaviti pregovore sa farmaceutskim kompanijama (u skladu sa članom 7 Uredbe o kriterijumima za stavljanje, odnosno skidanje lijekova sa Liste ljekova) u smislu smanjenja cijena novih lijekova koji su sastavni dio Liste lijekova, ali i ukupnog njihovog portfolija, koji se nalazi na Listi i u primjeni je duži vremenski period.

“Na taj način će se nastaviti kontinuirani rad na Listi ljekova, kao i otvaranje mogućnosti za nove aplikacije/uvrštavanje novih ljekova do kraja 2020. godine”, zaključuje se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Share.

About Author

Leave A Reply