Labović: Pandemija naglasila značaj sestrinstva

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Prethodne dvije godine, obilježene padnemijom Covid -19, pokazale su koliki značaj ima sestrinstvo u sistemu zdravstvene zaštite, te koliko je važno ovu profesiju adekvatno vrednovati.

To je kazala, glavna sestra opšte i koordinatorka za vakcinaciju Doma zdravlja Tamara Labović, gostujući u Jutarnjem programu Radio Berana povodom Međunarodnog dana sestrinstva.

“Rad svih zdravstvenih radnika je pokazao koliko su napori koje svi mi ulažemo veliki, te da je doprinos koji dajemo nemjerljivo značajan. Pružamo pomoć pacijentima, ne mareći za svoje spostvene živote. Odnos između pacijenta i medicinske sestre je interaktivan i zahtijeva puno posvećenosti i stručnosti. Pandemija je podigla sami nivo na kojem se nalaze zdravstveni radnici, jer je pokazala koliko je naš rad bitan” dodala je ona.

Medicinska sestra (tehničar) prva je osoba na koju pacijent naiđe kada se obrati za pomoć, stoga je važno da se poštuju principi na kojima ova profesija počiva, a to su humanost i posvećenost poslu.

“Kao nosioci zdravstvene zaštite, često smo pod velikim pritiskom brojnih izazova sa kojima smo svakodnevno suočeni. Jedinstvena uloga medicinske sestre je pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju onih aktivnosti koje doprinose zdravlju. Medicinska sestra mora biti emocionalno zrela i stabilna. Osoba koja može da se nosi sa ljudskim patnjama, hitnim stanjima i zdravstvenim problemima pacijenata” objasnila je Labović.

Međunarodni dan sestrinstva obilježava se u znak sjećanja na medicinsku sestru Florens Najtingel, rođenu 12. maja 1820. godine, koja se borila za unapređenje svoje profesije i prava žena. Najtingel se smatra začetnicom modernog sestrinstva, jer se polovinom 19. vijeka zalagala za ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnih, a 1860. godine otvorila je u Londonu prvu školu za medicinske sestre.

Milena Bubanja Obradović

Share.

About Author

Leave A Reply