KRIVOKAPIĆ: NEMA VIŠE PRIVILEGOVANIH PRIVREDNIKA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U Crnoj Gori više nemа privilegovanih privrednika, kazao je premijer Zdravko Krivokapić i poručio da država mora postati organizovan i jak sistem koji će, u skladu sa svim zakonima, sprovoditi opsežnu kontrolu svih novčanih tokova.

On je na sjednici Vlade rekao da je razmotrena Informacija o potrebi pojačanog nadzora poslovanja privrednih društava od strane nadležnih inspekcijskih organa.

Vlada je, kako je saopšteno, zadužila Upravu prihoda i carina i Upravu za inspekcijske poslove da od danas preduzmu sve neophodne mjere i otpočnu sa sprovođenjem detaljnih kontrola i pojačanog nadzora poslovanja poreskih obveznika.

“Naročito sa aspekta primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, kao i detaljnih kontrola prije svega onih privrednih društava, koja su u prethodnim godinama svojim poslovanjem, bila privilegovana, stvarajući na crnogorskom tržištu monopolski položaj”, navodi se u saopštenju.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija o preduzetim aktivnostima Uprave prihoda i carina i Uprave za inspekcijske poslove sedmičnim izvještajima informišu Vladu.

“Zadužuju se Uprava za inspekcijske poslove i Uprava prihoda i carina, kao i drugi organi državne uprave koji obavljaju inspekcijski nadzor u pojedinim oblastima, da stvore dodatne finansijske i kadrovske pretpostavke za jačanje kapaciteta inspekcijskih organa u cilju izvršavanja obaveza pojačane kontrole, odnosno sveobuhvatnog nadzora nad poslovanjem dijela privrednog sektora za koji se sumnja da ne izvršava svoje zakonske obaveze”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je konstatovano da je turistička sezona počela veoma uspješno, što govori u prilog oporavka crnogorskog turizma kao ključnog nosioca ekononomske aktivnosti u zemlji.

Iz Vlade su kazali da će pojačan inspekcijski nadzor biti u glavnim turističkim centrima od Ulcinja do Herceg Novog, posebno radi kontrole primjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

“Vlada očekuje pozitivne efekte primjene tog zakona, u dijelu smanjenja sive ekonomije, a na pojačanu inspekcijsku kontrolu odlučila se jer sumnja na nepravilnosti kod jednog broja privrednika”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da dio privrede, dobro poznate javnosti, koja je u prethodnim godinama imala privilegovan položaj kod bivšeg režima, pokušava da nastavi staru praksu pa će, kako su naveli, baš taj dio privrede u narednom periodu biti predmet rigoroznog nadzora Uprave prihoda i carina i Uprave za inspekcijske poslove.

“Ambijent fer tržišne utakmice i stvaranja jednakih šansi za sve privrednike i preduzetnike koji žele da posluju zakonito u Crnoj Gori, prioritet je ove Vlade. Nema više privilegovanih!”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da gaje i da će gajiti partnerski odnos prema privrednim društvima koja su spremna da u poslovanju poštuju zakon i obaveze prema državi, koja se vode poreskom odgovornošću, kao vrhovnim oblikom patriotizma.

“Vlada će voditi beskompromisnu bobru protiv onih koji obaveze i poslovanje podređuju privilegijama iz nasleđene prakse i raznim načinima pokušavaju da spasu monopolski položaj koji su imali”, zaključuje se u saopštenju.

Vijesti/Mina

Share.

About Author

Leave A Reply