JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O PIJACAMA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine uputio je javni poziv mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju Nacrta Odluke o pijacama.

Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane, ulica IV Crnogorske broj 1 Berane, putem pošte ili na email adresu stambeno@berane.co.me

Materijal se može preuzeti u pomenutom Sekretarijatu, kao i na sajtu Opštine Berane.

Javna rasprava će biti održana u Maloj sali Opštine Berane i trajaće 15 dana od dana objavljivanja Poziva i Programa održavanja javne rasprave na sajtu i oglasnoj tabli opštine Berane, odnosno od 17. novembra do 2. decembra 2021. godine.

„Zbog situacije koja je nastala usljed pandemije COVID–19, mole se zainteresovani da svoje primjedbe, sugestije i predloge dostavljaju pisanim putem u cilju zaštite zdravlja svih nas“, stoji u pozivu za javnu raspravu.

Na prvoj javnoj raspravi, koja će biti održana u srijedu, 24. novembra, pravo učešća imaju političke partije i drugi zainteresovani subjekti, pravna lica i preduzetnici, dok će narednog dana, 25. novembra, učesnici rasprave biti NVO, mjesne zajednice i građani.

Javne rasprave će tokom ta dva dana biti održane u Maloj sali Opštine Berane, u periodu od 11 do 12 časova.

Nacrt Odluke o pijacama možete preuzeti OVDJE.

Share.

About Author

Leave A Reply