IJZ: Osobe u samoizolaciji i karantinu da glasaju, ali ne i oboljeli u bolnicama

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Institut za javno zdravlje mišljenja je da se osobama – kontaktima oboljelih i putnicima u međunarodnom saobraćaju, koji se u skladu sa naredbama Ministarstva zdravlja, a na osnovu Rješenja zdravstveno-sanitarne inspekcije, nalaze u kućnoj samoizolaciji ili institucionalnom karantinu, može omogućiti da glasaju na biračkom mjestu pod propisanim uslovima, piše Pobjeda.

“Omogućavanje ovog prava treba da se zasniva na privremenom suspendovanju Rješenja zdravstveno-sanitarne inspekcije na dan izbora pod utvrđenim i kontrolisanim uslovima”, navodi se u dopisu kojeg je Institut juče uputio DIK-u, a u koji je Pobjeda imala uvid.

Institut je mišljenja da je pravo glasa tim osobama potrebno omogućiti uz strogo pridržavanje preporuka, a one podrazumjevaju najavu zdravstveno-sanitarnoj inspekciji o vremenu tokom kojeg je planiran boravak izvan samoizolacije isključivo za potrebe ostvarivanja biračkog prava, obavezno nošenje maske tokom kompletnog vremena boravka izvan samoizolacije za potrebe glasanja, zatim strogo pridržavanje ostalih mjera sadržanih u Tehničkim preporukama DIK-a (glasanje sa maskom, držanje distance, dezinfekcija ruku…), te pridržavanje opštih mjera prevencije infekcije, kao i zabranu fizičkih kontakata sa drugim osobama.

Institut navodi da je proslijedio mišljenje i preporuke Ministarstvu zdravlja o neophodnosti izmjena i dopuna naredbi kako bi se osiguralo ostvarivanje biračkog prava za navedene kategorije lica uz minimiziranje javno-zdravstvenih rizika.

Kada se radi o ostalim kategorijama osoba u samoizolaciji (COVID19 pozitivne osobe), Institut smatra da biračko pravo treba da ostvare putem glasanja pismom na način definisan Zakonom o izboru odbornika i poslanika.

“Vezano za glasanje osoba koje su u bolnicama, ne smije se zaboraviti da je dobar dio oboljelih od COVID19, koji se nalaze u bolnicama, sa teškom kliničkom slikom koja onemogućava glasanje, te da je stepen zaraznosti kod ovih pacijenata najveći. Isto važi i za mnoge druge osobe na bolničkom liječenju koje zdravstveno stanje spriječava da aktivno učestvuju u glasanju”, navodi se u dopisu.

Institut upozorava da bi, imajući u vidu da se na bolničkom liječenju zbog drugih stanja i bolesti osim COVID19, nalaze pacijenti iz svih opština, glasanje putem pisma u bolnicama podrazumjevalo prisustvo velikog broja članova biračkih odbora (najmanje po četiri sa svakog biračkog mjesta na kojem su registrovani hospitalizovani pacijenti) koji bi na dan glasanja trebalo da obiđu sve bolnice i pacijente na bolničkom liječenju.

“Primjera radi, omogućavanje glasanja samo za 100 hospitalizovanih pacijenata u KC koji iskažu zainteresovanost za glasanje putem pisma (kapacitet oko 800 kreveta) podrazumijevalo bi ulazak i boravak oko 400 osoba iz biračkih odbora u Kliničkom centru na dan izbora. Ne ulazeći u logističke probleme ovakve organizacije glasanja, mišljenja smo da je, u trenutnim okolnostima (proglašena epidemija zarazne bolesti i zabranjene posjete bolnicama) rizik po izlaganje članova biračkih odbora, po pacijente u bolnicama i posljedični rizik od širenja infekcije u lokalnoj zajednici ekstremno visok, te da se određenim mjerama može umanjiti, ali ne i isključiti. Te mjere bi u najmanju ruku podrazumjevale obavezno korišćenje kompletne lične zaštitne opreme najvećeg stepena zaštite tokom boravka u bolnici (skafander, visoko filtraciona maska, vizir, rukavice, adekvatna obuća ili zaštita za nju), superviziju od stručne i obučene osobe prilikom boravka u bolnici i obaveznu dezinfekciju nakon glasanja”, navodi se u dopisu koji potpisuje Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje.

Share.

About Author

Leave A Reply