TODOROVIĆ (FORS MONTENEGRO): ZAŠTITA I UNAPREÐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE JE BRIGA O ZDRAVLJU NAŠE PLANETE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Svjetski dan zaštite životne sredine je datum koji se širom svijeta obilježava svakog 5. juna u cilju podizanja nivoa ekološke svijesti i sprovođenja konkretnih aktivnosti i kampanja vezanih za zaštitu životne sredine.

Generalna skupština UN-a proglasila je 1972. godine 5. jun Svjetskim danom zaštite životne sredine, a prva proslava pod sloganom Samo jedna Zemlja održana je 1973. godine.

Menadžerka za implementaciju projekata FORS Montenegra- Fondacije za razvoj sjevera Crne Gore, Tamara Todorović objasnila je da je svake godine, druga zemlja domaćin zvanične proslave Svjetskog dana zaštite životne sredine i istakla da je ove godine tema usmjerena na obnavljanje zemljišta, borbu protiv dezertifikacije i jačanja otpornosti na sušu, a da je domaćin događaja Saudijska Arabija.

„Zaštita i unapređivanje životne sredine i prirodnih resursa je briga o zdravlju naše planete, ali i o nama samima. Zato 5. jun predstavlja priliku da se podsjetimo neizmjerne vrijednosti prirode i važnosti njene zaštite. Pravo je vrijeme da u skladu sa prirodom napravimo korak ka održivoj budućnosti i aktivno se uključimo u aktivnosti zaštite životne sredine jer nas ovaj datum podsjeća na to kako svako od nas može kroz svakodnevne aktivnosti da doprinese očuvanju životne sredine i prirodnih resursa“, kazala je Todorović.

Ona je istakla da mi kao pojedinci i kao društvo možemo da damo veliki doprinos u zaštiti životne sredine i to na različite načine.

„Možemo podržati održive proizvode i prakse i birati proizvode koji podržavaju održivu proizvodnju i koriste ekološki prihvatljive metode proizvodnje, možemo smanjiti ambalažu proizvoda koje koristimo, smanjiti otpad, informisati se o problemima sa kojima se suočava životna sredina i uključiti u sprovođenje projekata i inicijativa u lokalnim zajednicama.

Svaki dan bi trebalo da bude Dan zaštite životne sredine i moramo biti svjesni da mali koraci dovode do velikih promjena. Takođe,  jedino uključivanjem svih i zajedničkim naporima možemo sačuvati životnu sredinu za buduće generacije“, zaključila je Todorović.

U cilju zaštite životne sredine i prirodnih resursa FORS Montenegro sprovodi projekat Prekogranični zeleni dogovor, u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova* i Opštinom Berane, a mjesto realizacije obuhvata opštine Andrijevicu, Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjicu, Plav, Podgoricu, Kolašin, Mojkovac, Rožaje, Tuzi i Ulcinj u Crnoj Gori i opštine Peć, Istok, Klinu, Dečane, Junik i Đakovicu na Kosovu.

Glavne aktivnosti projekta uključuju nabavku opreme i vozila za komunalna preduzeća i službe, obuke za njihove zaposlene, nabavku i postavljanje zelenih ostrva, seminare i prezentacije o dobroj praksi Evropske unije u upravljanju čvrstim otpadom,  istraživanje o strukturi otpada, ankete o ekološkoj svijesti i navikama stanovništva, prekograničnu konferenciju na temu unapređivanja upravljanja čvrstim otpadom, kampanju podizanja nivoa ekološke svijesti, publikacije, EKO karavane, promovisanje smanjenja upotrebe plastičnih kesa itd.

Projekat predstavlja nastavak aktivnosti FORS Montenegra u ovoj oblasti kojima se nastoji doprinijeti očuvanju životne sredine i prirodnih resursa u Crnoj Gori.

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave.

Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoci (CFCU).

Slađana Cimbaljević

Share.

About Author

Leave A Reply