Asocijacija žena SNP-a: SNAŽNE ŽENE – NAPREDNO DRUŠTVO

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rodna ravnopravnost bila i ostala dio programskih načela Socijalističke narodne partije, uz podsjećanje da smo zagovornici jednakih mogućnosti i učešća žena u društveno-političkom životu Crne Gore. Rodna ravnopravnost kao definicija i lingvističke teorije ne treba da budu naša pretpostavka demokratije i dokazivanje ispunjavanja principa na papiru. Ono što je bitno je istinska afirmacija žena i konkretna uključenost u donošenje odluka na osnovu sposobnosti i znanja, a ne pripadnosti ženskom polu. To treba da bude naš put – uključenost, rad i odlučivanje po zasluzi.

Ne možemo dozvoliti da se bitne stvari i odluke dešavaju bez našeg aktivnog učešća. Svjedoci smo i seksističkih i prizemnih napada na žene na mjestima odlučivanja u prethodnom periodu. Nasilje nad ženama se sprovodi, a glas moramo dići mnogo glasnije i jasnije protiv svih njegovih oblika.

U Crnoj Gori je porodica bila i ostala svetinja, a moramo uticati na korjenite izmjene zakonodavstva kako bi majke, trudnice, samohrani roditelji imali garantovanu, a ne fiktivnu zaštitu. Ovo se odnosi i na odsustvo sa posla i na zaštitu u finansijskom smislu, kao i na zaštitu radnog prava i sankcionisanja poslodavaca koji zloupotrebljavaju svoje obaveze i krše prava žena.

Pomenuću i da je inicijativa za Zakon o majkama krenula od SNP-a, a zloupotrijebljena od strane bivše vlasti, koja je našim majkama oduzela zakonski stečeno pravo.

Slogan Asocijacije žena SNP-a je „Snažne žene – napredno društvo“ koji naglašava da stereotip da je žena „slabiji pol“ predstavlja kočnicu u današnjem vremenu i psihološku inerciju prihvatanja, upravo zbog konstantnog ponavljanja u svakodnevnom životu.

Drage žene, srećan nam 8. mart, pa da nastavimo da časno i dostojanstveno branimo i gradimo bolju Crnu Goru.

Share.

About Author

Leave A Reply