Zbog ovih da 5 stvari padamo na nekoga!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ljudi ponekad kažu da je „ljepota u oku posmatrača“, što znači da je ocjena nečijeg izgleda potpuno subjektivna i zavisi od preferencija individualne osobe.

Zenice

Naše zenice se šire ili sužavaju kao reakcija na neki stimulans iz okruženja (mrak ih na primjer širi, a svjetlost sužava), ali i u zavisnosti od našeg emocionalnog stanja. Postoje naznake da se one šire kada smo srećni, a mnoge studije su kroz eksperimente otkrile da ljude više privlače osobe sa širokim zenicama, iako takvo osjećanje nastaje potpuno podsvjesno.

Odnos obima struka i kukova

Kada je u pitanju ženska figura, muškarci uglavnom više vole uzak struk i šire kukove. Mnogi naučnici tvrde da ovakve preferencije muškaraca produkt evolucije, budući da je nizak odnos obima struka i kukova kod žena u jakoj korelaciji sa zdravljem i plodnošću.

Simetrija lica

Istraživanja su potvrdila da su nam lica koja su više simetrična atraktivnija od onih koja su manje simetrična. Naučnici smatraju da mi simetrična lica asociramo sa dobrim genima.

Prosječan izgled

Ljudi ne vole velika odstupanja od prosječnog izgleda svoje zajednice. Sve devijacije od prosjeka oni podsvjesno percipiraju kao znak su te osobe manje zdrave od drugih, što može, ali i ne mora biti istina.

Glas

Prema jednom istraživanju, žene dubok glas kod muškaraca vezuju sa zrelošću, što je osobina koja im je atraktivna kod osoba muškog pola.

Share.

About Author

Leave A Reply