VODOVOD: RADIMO NA OTKLANJANJU KVARA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

“Izvođač radova na izgradnji kanalizacione mreže, u okviru projekta prečistač otpadnih voda i privredni subjekat koga je angažovala Akvalia, juče je nepažnjom oštetio vodovodnu cijev DN 350 koja vodi prema rezervoaru Jasikovac.

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane je odmah nakon saznanja, da bi se izbjegle veće štetne posljedice, obustavilo isporuku vode za naselja Donje Luge, Hareme i Budimlja a problem u vodosnadbijevanju su imali viši djelovi naselja Pešca i Dolac kao i stanari viših spratova u zgradama. DOO „Vodovod i kanalizacija“ Berane je odmah obavjestila nadležne inspekcijske organe koji su izašli na lice mjesta i sačinili zapisnik o stanju na terenu.

Uz velike napore preduzeće je obezbjedilo rezervne dijelove za sanaciju kvara. Odmah nakon toga ekipe preduzeća su izašle na lice mjesta i preduzele sve da se kvar što prije otkloni. Napominjemo da je niska temperatura otežavala rad na otklanjanju kvara , kao i kablovi koji su se nalazili u rovu a za čije su održavanje nadležni drugi subjekti. No i pored toga kvar će biti brzo otklonjen, a puštanje vode će se vršiti postepeno.  

DOO “Vodovod i kanalizacija“ Berane se zahvaljuje građanima na razumijevanju i strpljenju, a protiv izvođača radova koji je prouzrokovao kvar pokrenuće postupak pred nadležnim organima”, stoji u obavještenju DOO “Vodovod i kanalizacija” Berane.

Share.

About Author

Leave A Reply