UVODI SE ELEKTRONSKI ZDRAVSTVENI KARTON

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vlada je usvojila Predlog strategije razvoja Integralnog zdravstvenog informacionog sistema i e-zdravlja za period 2018 – 2023. godine s Predlogom akcionog plana za period 2018 – 2021. godina, kojim se predviđa uvođenje elektronskog zdravstvenog kartona.

Ministar zdravlja, Kenan Hrapović, rekao je da se implementacijom strategija želi postići maksimalno korišćenje potencijala informaciono-komunikacionih tehnologija i usmjeravanje aktivnosti svih učesnika u sistemu zdravstva.

“Integralni zdravstveni informacioni sistem obezbijediće tačne, relevantne, blagovremene informacije, a služe sistemu zdravstvene zaštite i upravljačkim strukturama na svim nivoima radi donošenja odluka koje su bazirane na dokazima i koje će rezultirati boljim ishodima za zdravlje”, kazao je on.

Prema njegovim riječima, primjenom strategije riješiće se problemi koji su prepoznati kroz analizu postojećih informacionih sistema.

“Na taj način će se obezbijediti bolje vođenje evidencija, poboljšati kvalitet podataka, i omogućiti pravovremna i efikasna razmjena informacija, u cilju pružanja pomoći zdravstvenim radnicima u uspostavljanju dijagnoza“, istakao je Hrapović.

Share.

About Author

Leave A Reply