TODOROVIĆ: SARADNJA SA IFAD ORGANIZACIJOM OD ZNAČAJA ZA BERANSKU OPŠTINU

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Predsjednik opštine Berane Vuko Todorović održao je sastanak sa predstavnicima IFAD organizacije na kome su analizirani dosadašnji rezultati projekta za opštinu Berane, uz prezentovanje modela i potencijala za buduću saradnju.

“U toku ovog petogodišnjeg programa preko 200 malih poljoprivrednih proizvođača ostvarilo podršku u nabavci grla, sitne mehanizacije i materijala za objekte u iznosu od 492.000 €. Takođe ništa manje značajna je podrška projekta na podizanju ruralne infrastrukture gdje će sa završetkom ovog projektnog ciklusa u opštini Berane u šest mapiranih zona krajem 2022 godine biti Asfaltirano ukupno 17,43 km puta od kojih je 13,47 km odrađeno a za 3,96 km je završen tender za izvođača. Takođe odrađena su I dva seoska vodovoda” kazao je Todorović.

Predstavnici IFAD misije iskazali su zadovoljstvo zbog uspješne saradnje uz uvjerenje da će Projekat i u narednom periodu pokazati dobre rezultate. Direktor programa za Crnu Goru Thierri Lassalle prezentovao je planiranu dinamiku misije, na osnovu koje se pravi „Aide Memoire“ koji je u osnovi spisak preporuka za unaprijeđenje implementacije.

Na sastanaku je zaključeno da se projekat vrlo uspješno realizuje i da je od velikog interesa za razvoj ruralnih područja Crne Gore, pri čemu je iskazana obostrana volja za nastavak projekta i dalju saradnju sa IFAD-om. Na kraju razgovora razmatrani su potencijali i modeli za buduću saradnju, potencijalno proširenje projekta na druge opštine koje nisu bile obuhvaćene do sada, kao i dodatna sredstva i modeli koji bi se mogli koristi za nastavak projekta.

Share.

About Author

Leave A Reply