Raspisan konkurs za upis na specijalističke studije

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Univerzitet Crne Gore (UCG) raspisao je danas konkurs za upis na specijalističke studije za studijsku 2019/20. godinu, na osnovu kojeg ima 2.560 mjesta, od kojih su 1.343 budžetska.

Prijave na konkurs predaju se studentskim službama, 17. i 18. septembra.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Upis kandidata biće 19. i 20. septembra.

Share.

About Author

Leave A Reply