PRIPREMA DJETETA ZA POLAZAK U ŠKOLU

Piše: Borjanka Butrić, vaspitačica Pripremanje za školu je dugoročan posao koji treba odavljati planski i sistematski, da bi dao željene rezultate jer svaka stvar na svijetu ako hoćemo da bude korisna mora da se dobro pripremi. Dijete treba motivisati za polazak u školu, a ne tek tako odvesti ga u nepoznatu sredinu. Dešava se da … Continue reading PRIPREMA DJETETA ZA POLAZAK U ŠKOLU