Povoljni uslovi za vožnju

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Na većini puteva u zemlji saobraćaj je  umjerenog tokom dana pojačanog intenziteta. Saobraćaj se obavlja po pretežno suvim kolovozima i uz mjestimično smanjenu vidljivost. Na mjestima izvodjenja radova obavezno je poštovanje postavljene signalizacije.

 Od 15.07.2021. do 01.09.2021. godine , privremeno se ZABRANJUJE  saobraćaj  teretnih motornih vozila  čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona,
svakim danom od 17h-22h  na sljedećim djelovima magistralnih puteva :
1.  M-2  Podgorica – Sotonići – Petrovac
2.  M-2 i M-2.4  GP Debeli Brijeg –Herceg Novi-Kotor-Tivat-Budva-Bar-GPSukobin
3.  M-2.3  Podgorica-Cetinje-Budva
Ova zabrana se NE ODNOSI na vozila sa prvenstvom prolaza ,vozila za održavanje puteva i PTT instalacija ,vozila za pomoć na putu, specijalna vozila za prevoz životinja, betona i asfaltne mase, kao i hladnjače koje prevoze lako  kvarljivu robu.

Zabrana se ne odnosi ni na vozila za prevoz opasnih materija na dijelu mag.puta M-2 od GP Debeli brijeg preko Herceg Novog i Kamenara do kružnog toka u mjestu Lipci.

OBAVJESTAVAMO DA ZBOG  VJERSKOG PRAZNIKA DANA  21.07.2021 ,KADA SE OCEKUJE POJACAN INTEZITET SAOBRACAJA NA MAGISTRALNOM PUTU ROŽAJE-ŠPILJANI I NA MAG.PUTU PLJEVLJA -METALJKA NECE BITI TOTALNIH OBUSTAVA SAOBRACAJA.SAOBRACAJ SE ODVIJA UZ MINIMALNE OBUSTAVE.

Na magistralnom putu M-5 Rožaje-Špiljani zbog radova saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 11.00, od 13.00 do 15.00 i od 21.00 do 24.00 sati. Van ovih termina semaforska signalizacija reguliše saobraćaj.

Na regionalnom putu R-3 dionica Pljevlja-Metaljka obustave saobraćaja za sve vrste vozila su u terminima od 09.00 do 11.00 i od 14.00 do 16.00 sati.

Na regionalnom putu Cetinje-Čevo  zbog radova na izgradnji mag.puta Cetinje-Nikšić doći će do obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 sati a u ostalom periodu dolaziće povremeno do prekida saobraćaja ne dužih od 15 minuta.

Dana 21.07.2021 godine na regionalnom putu R-14 dionica Danilovgrad-Čevo doći će do obustave saobraćaja na mjestu izvodjenja radova u terminu od 09.00 do 12.00 i od 13,00 do 16.00 sati.

Do 25.07.2021 godine   zbog izvodjenja asfalterskih radova na regionalnom putu Berane-Kolašin u sklopu rekonstrukcije puta Lubnice-Jelovica na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 10.00 do 16.00 sati.

Na regionalnom putu R-23 dionica Cerovo-Danilovgrad u periodu od 22.07.2021. do 23.07.2021. godine zbog izvodjenja asfalterskih radova doći će do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 08.00 do 11.00 i 12.00-15.00 sati.

Na magistralnom putu M-6 dionica Mihailovica-Pljevlja u toku su radovi,a saobraćaj je regulisan semaforskom signalizacijom na mjestu izvodjenja radova.

Na magistralnom putu M-3  Danilovgrad-Podgorica u toku je rekonstrukcija puta zbog čega se saobraćaj obavlja jednom trakom naizmjenično na mjestima izvodjenja radova, a mogući su kraći zastoji , ne duži od 15 minuta.

Od 01.07.2021 do 01.08.2021 godine zbog izvodjenja radova na magistralnom putu M-4 Podgorica-Tuzi zatvorena je jedna saobraćajna traka bulevara  prema Tuzima.

Od 01.07.2021 do 01.08.2021god,zbog investicionog presvlacenja kolovoza magistralnog puta M-3 dionica Šćepan Polje-Danilovgrad, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvodjenja radova.

Od 18.07.2021 do 23.07.2021god ,zbog izvodjenja asfalterskih radova u okviru investicionog odrzavanja kolovoza na magistralnom putu M-2 dionica Podgorica-Ribarevina odobrava se promjena rezima saobracaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvodjenja radova u terminu od 07.00-19.00h

Obavještenje za sve učesnike u saobraćaju,a naročito vozače da je zabranjen prolaz na prvoj dionici auto puta Podgorica-Mateševo za vrijeme izvodjenja radova.Jedino mogu prolaziti vozila koja posjeduju propusnicu od strane kompanije CRBC.

Share.

About Author

Leave A Reply