OPŠTINA: RADNI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SVJETSKE BANKE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U maloj sali Opštine Berane, potpredsjednik Opštine Damjan  Ćulafić održao je sastanak sa predstavnicima Svjetske banke povodom sprovođenja projekta – Program Integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine (SDIP), koji ima za cilj ubrzanje regionalne ekonomske saradnje na Zapadnom Balkanu i pomoć u jačanju institucija i procedura kroz koje sarađuju priobalne zemlje Save i Drine.

Direktni korisnici projekta su opštine na sjeveru Crne Gore, Berane, Bijelo Polje, Plav i Gusinje, koje će imati koristi od projektnih aktivnosti vezanih za zaštitu od poplava, sanaciju i unapređenje vodosnabdijevanja u slivu rijeke Drine u Crnoj Gori.

Vladan Dubljević, menadžer na projektu, opisao je aktivnosti koje će se sprovesti u budućem periodu u opštini Berane, a odnose se na infrastrukturne radove koji će se izvesti u urbanoj zoni između dva mosta na Limu u dužini od 1,1 km, površini od približno 80 620 m2.

Prema riječima Dubljevića, projekat se finansira iz kredita Međunarodne banke za odnovu i razvoj (IBRD) u ukupnom iznosu od 15 miliona eura za Crnu Goru, koja će kao nauzvodnija država sliva rijeke Drine, najveće pritoke rijeke Save, u okviru projekta izgraditi nasipe na Grnčaru i Limu u dužini od oko 10 km i pripremiti projektnu dokumentaciju za nove definisane dionice.

Potredsjednik Ćulafić izrazio je zadovoljstvo što je Berane jedan od četiri direktnih korisnika projekta, od kojeg će imati višestruke benefite.

Kako je kazao, lokalna uprava će, shodno smjernicama Svjetske banke, sprovoditi sve potrebne aktivnosto koje se tiču eksproprijacije zemljišta i informisanja javnosti u vezi sa planiranim aktivnostima od važnosti za zajednicu.

Kao institucionalni korisnik prepoznata je nadležna institucija za upravljanje vodnim resursima u Crnoj Gori – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za vode. Osim navedenih institucija, korisnici projekta su i Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Ministarstvo ekologije i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Svjetska banka će finansirati poboljšano upravljanje slivovima u slivu rijeke Lim i Grnčar, kao i radove vezane za mjere zaštite od poplava u slivu rijeke Lim radi ublažavanja rizika od poplava i promovisanja održivog korišćenja prirodnih resursa.

Sastanku su prisustvovali, ispred Svjetske banke Ana Zečević, službenik za monitorig projekta, Marina Bulatović, konsultant za socijalna pitanja, ispred Opštine Berane Maja Pešić, pomoćnica sekretara za investicije i projekte, Rada Barjaktarović, savjetnica u Sekretarijatu za investicije i projekte i Irina Zečević, šef PR Biroa.

Početkom septembra mjeseca planiraju se javne konsultacije, na kojima će građani dobiti sve potrebne i detaljne podatke za aktivnosti na projetku. O tačnom datumu održavanja konultacija javnost će biti blagovremeno informisana, saopšteno je iz Opštine Berane.

Share.

About Author

Leave A Reply