Nulta tolerancija za nasilje nad ženama i djevojčicama

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U Crnoj Gori je neophodno sistemski raditi na prevenciji rodno zasnovanog nasilja, jer su posljedice nasilja dalekosežne i odražavaju se negativno na fizičko, psihičko, seksualno i reproduktivno zdravlje žena u svim fazama njihovog života, saopštio je Institut za javno zdravlje (IJZ).

Napominju da bi trebalo obratiti pažnju i na djecu koja su direktno izložena nasilju ili svjedoče nasilju koje se dešava u porodici u kojoj odrastaju.

Navodeći da i ove godine podržavaju Narandžastu kampanju “16 dana akivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, iz IJZ ističu da žene i djevojčice moraju biti zaštićene, a nasilnici najoštrije kažnjeni.

“Nasilje nad ženama i djevojčicama je jedno od najrasprostranjenijih oblika kršenja ljudskih prava, a proističe iz negativnih društvenih stavova u vezi sa ulogom žene i visokog nivoa rodne nejednakosti. Obaveza svakog društva je da javno zagovara politiku suzbijanja diskriminacije i da promoviše kulturu nulte tolerancije na sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama”, saopštio je IJZ.

Istraživanja o prevalenciji nasilja nad ženama, kako su ocijenili, pokazuju da su posebno ranjive žene i djevojčice iz etničkih manjina, naročito Romkinje, migrantkinje i izbjeglice, žene sa nekim oblikom invaliditeta i žene iz ruralnih područja.

“U Crnoj Gori rodno zasnovano nasilje spada u skrivene i visoko stigmatizovane teme pa se nasilje veoma rijetko prijavljuje. Nedostatak informacija o tome kome žena/djevojčica treba da se obrati kada doživi nasilje, strah od oduzimanja djece i gubitka finansija, stid, ucjene fotografijama, on-line nasilje su neki od razloga zbog kojih se odustaje od prijavljivanja nasilnika”, saopštio je IJZ.

Naročito je, napominju, ozbiljno psihičko nasilje u partnerskim odnosima koje se u našem društvu teško dokazuje i toleriše.

“Jedan od ozbiljnih razloga neprijavljivanja nasilja je i nepovjerenje u one institucije, koje bi trebalo da budu na prvoj liniji pružanja pomoći žrtvama nasilja. Zdravstveni sistem ima veoma važnu ulogu u pružanju zdravstvene pomoći osobama koje su preživjele nasilje, prijavljivanju nasilja nadležnim službama i upućivanju ka specijalizovanim servisima za podršku, kao što su posebne organizacije za žrtve, besplatna pravna pomoć ili socijalne službe. Naročito teško dokazivo je seksualno nasilje, koje je u crnogorskom društvu i dalje tabu tema. Uzimajući u obzir ulogu zdravstvenog sektora, veoma je važno da pružaoci zdravstvenih usluga posjeduju informacije i vještine ranog prepoznavanja nasilja, pružanja pomoći i savjetovanja”, kazali su iz IJZ.

Share.

About Author

Leave A Reply