“NASILJE SVE PRISUTNIJE U SAVREMENOJ PORODICI”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

NVO “Crnogorska iskra” Berane održala je juče konferenciju u sklopu projekta “Savjetovalište servis za suzbijanje porodičnog nasilja”, čime je obilježen Dan aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama i djecom sa ciljem unapređenja položaja žrtvi porodičnog nasilja.

Na konferenciji je istaknuto nasilje, kao veliki problem, koji je nažalost, sve prisutniji u savremenoj porodici i u neposrednom okruženju.

O uticaju i štetnosti nasilja, kao i zaštiti žrtava kroz savjetovanje, pružanje terapeutskih usluga i informacija pravne prirode, koje pruža savjetovalište za brak i porodicu govorila je Marijana Tmušić.

Ona je istakla da je veliki broj žena koji se javlja u ovom savjetovalištu, obzirom da živimo u maloj sredini.

“Ne mogu navesti tačan podatak, ali, nažalost, veliki je broj žena koje su žrtve nasilja. Prezentacije ovog tipa djeluju stimulativno na žrtve da se prijave i zatraže pomoć naših stručnih lica”, kazala je Tmušić.

Ona je poslala poruku da svi imaju pravo na miran i spokojan život, i  da sve žrtve bilo kojeg starosnog doba – djeca ili žene treba da se jave Savjetovalištu kako bi bile preduzete odgovarajuće mjere na vrijeme.

Foto: Opština Berane

Marijana Tajić, stručna radnica Centra za socijalni rad, upoznala je prisutne sa vrstama i oblicima nasilja, kao i kako nasilje prepoznati, kome se u slučaju istog treba obratiti, šta su nadležnosti institicija, kao i na koji način svi možemo pomoći žrtvi radi zaštite, a na koji način institucije sistema treba da reaguju.

“Ovim putem želimo da doprinesemo zaštiti žena- žrtava porodičnog i rodno-zasnovanog nasilja i njihove djece. Fokus je na tome da se poveća njihovo samopouzdanje dobijanjem informacija o ostvarivanju njihovih prava, te dobijanjem stručne terapeutske, savjetodavne, psihosocijalne i pravne pomoći”, kazala je Ana Golubović  Popović, organizatorka skupa i dodala da saradnja nadležnih institucija može doprinijeti razvoju učinkovitog partnerstva, s ciljem razvoja mreže socijalnih usluga za žrtve nasilja, te prepoznavanja usluga NVO Crnogorska iskra, odnosno Savjetovališta za brak i porodicu, kao relevantnog aktera u borbi protiv nasilja.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Slađana Cimbaljević

Share.

About Author

Leave A Reply