NAJVIŠE INDEKSA U RUKAMA ŽENA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Broj studenata na osnovnim studijama Univerziteta Crne Gore  iz godine u godinu se smanjuje. Tako je prošle studijske u odnosu na 2015/16. godinu bilo 786 brucoša manje, dok je ove studijske godine 822 studenta manje nego li prošle upisalo neki od fakulteta državnog univerziteta. Interesantan je podatak i da su studentkinje brojnije na gotovo svim fakultetima, koje posljednje tri godine čine oko 56 procenta ukupnog broja studentske populacije.

Najnoviji podaci iz Samoevaluacionog izvještaja za 2018.godinu  pokazuju da je ove studijske godine upisano 15.414 studenata. Brojke pokazuju i da je tri posljednje studijske godine samo na šest fakulteta od ukupno 19 koliko ih ima na Univerzitetu Crne Gore više studenata i to na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, Pomorskom, Elektrotehničkom, Mašinskom, Građevinskom fakultetu, te Muzičkoj akademiji. Na svim ostalim brojčano su “jače” studentkinje.

Najviše njih je tradicionalno odabralo Ekonomski fakultet i to 2.522 od čega čak 1.630 studentkinja. Slijedi Pravni fakultet koji je ove godine odabralo 1.998 brucoša, među kojima 1.316 djevojaka. Elektrotehnički fakultet upisalo je ukupno 1.297, od čega 993 studenata i 304 studentkinje. Filozofski fakultet brojniji je za 862 studentkinje i 380 studenata, a Medicinski fakultet za ukupno 1.179 studenata, 842 studentkinje. Indeks na Filološkom fakultetu uzelo je 1.079 brucoša, većina studentkinja, njih 845. Na Pomorskom fakultetu u Kotoru brojniji su studenti kojih je od 1.015 upisanih, 843.

Fakultet političkih nauka je ipak odabralo više studentkinja kojih je ove godine 607, a studenata 175.

Prirodno matematički fakultet upisalo je 334 studenata i 513 studentkinje, Građevinski 439 studenata, 279 studentkinja, zatim Fakultet za turizam i hotelijerstvo 213 mladića i 468 djevojaka. Biotehnički fakultet brojniji je od ove godine za 266 studenata i 284 studentkinje, Mašinski za 330 studenata i 99 studentkinja, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje za 300 studenata i 66 studentkinja. Metalurškotehnološki fakultet upislao je 82 studenata i 224 studentkinje, dok je Arhitektonski fakultet odabrao 91 student i 113 studentkinja.

Izvor: CDM

Share.

About Author

Leave A Reply