NA UCG UPISANO VIŠE OD 2,5 HILJADA BRUCOŠA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Na Univerzitetu Crne Gore (UCG) u ovoj studijskoj godini upisano je više od 2,5 hiljada brucoša, a upražnjeno je ostalo 711 mjesta, kazali su iz te obrazovne institucije navodeći da je dosta studijskih programa popunjeno još u prvom upisnom roku.

Prorektor za nastavu na UCG-u Veselin Mićanović je agenciji MINA kazao da je u studijskoj 2023/24. godini u prvu godinu osnovnih studija upisano ukupno 2.528 studenata.

”Konkursom je bilo raspisano 3.234 mjesta, pa je preostalo 711 upražnjenih mjesta”, kazao je Mićanović.

On je naveo da se za različite studijske programe raspisuje različit broj raspoloživih mjesta, u skladu sa licencom i procjenom organizacionih jedinica.

Kako je Mićanović naveo, interesovanje je bilo zastupljeno na svim studijskim programima, na pojedinim prekomjerno, na nekim u granicama licence, a negdje je vidljivo manje interesovanje.

“Ukoliko i ima pada, razlozi su uvijek predmet dalje ozbiljne analize jer je riječ o perspektivnim programima, korisnim u industriji, kakav je Metalurgija i materijali na Metalurško tehnološkom fakultetu, za koji je bilo raspisano 30 mjesta a upisana su svega četiri studenta”, rekao je Mićanović.

On je naveo da UCG ima tradicionalno interesovanje za studijske programe na kojima se, uglavnom, mjesta popune već u prvom roku.

Kako je Mićanović kazao, na 24 studijska programa u potpunosti je ispunjen broj propisan konkursom.

“Riječ je o studijskim programima: Arhitektura 50, Ekonomija 190, Menadžment 80, Elektronika, telekomunikacije i računari 80, Primijenjeno računarstvo 110, Grafički dizajn 15, Politikologija – međunarodni odnosi 60, Medijske studije i novinarstvo 40”, precizirao je Mićanović.

On je dodao da je u potpunosti ispunjen broj propisan konkursom i na programima Socijalna politika i socijalni rad 40, Engleski jezik i književnost 80, Pedagogija 30, Psihologija 30, Obrazovanje učitelja 30, Medicina 40, Farmacija 30, Primijenjena fizioterapija, Igalo 45, Visoka medicinska škola, Berane 50, Pravne nauke 210, Matematika i računarske nauke 40, Računarske nauke 50.

“Kada je riječ o ukupnom broju upisanih po fakultetima on je sljedeći: Arhitektonski 50, Biotehnički 93, Ekonomski 333, Elektrotehnički 248, Fakultet dramskih umjetnosti 13, Fakultet likovnih umjetnosti 32, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 94”, naveo je Mićanović.

On je naveo da su na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo uposana 123 studenta, Filološkom fakultetu 172, Filozofski fakultet 246, Građevinski fakultet 80, Mašinski fakultet 90, Medicinski fakultet 180, Metalurško–tehnološki fakultet 55, Muzička akademija 18, Pomorski fakultet 168, Pravni fakultet 211, Prirodno-matematički fakultet 149.

“Generalno posmatrano moramo biti zadovoljni dosadašnjim brojem upisanih studenata, jer imamo dosta studijskih programa koji su u prvom upisnom roku popunjeni, a trenutno stanje pokazuje da na svim studijskim programima postoji interesovanje”, rekao je Mićanović.

On je naveo da, ako se uzme u obzir činjenica da je prisutan trend značajnog smanjenja broja brucoša upisanih na univerzitete u regionu, na UCG-u još vlada značajno veliko interesovanje.

Upitan kakva je situacija sa upisom studentkinja na prirodne nauke, Mićanović je rekao da polna struktura varira u prirodnim, tehničkim i medicinskim naukama, prema podacima kojima za sada raspolaže UCG-ov Centar informativnog sistema i koji su ušli u sistem, ali da je generalno taj broj uravnotežen.

“Zanimljivo je da su u medicinskim naukama pretežno studentkinje ove godine, njih 148 u odnosu na 37, dok su na ETF-u u većem broju studenti, njih 172 naspram 76”, rekao je Mićanović.

On je kazao da je na Prirodno-matematičkom fakultetu polna struktura uravnotežena, pa su upisane 84 studentkinje i 88 studenata.

Kako je Mićanović dodao, ista je situacija i na Biotehničkom fakultetu gdje je upisano 48 studentkinja naspram 41 studenta, dok je na Pomorskom fakultetu dominantan muški pol – 123 u odnosu na 45 žena.

“UCG vjeruje u vrijednosti rodne ravnopravnosti, a u prilog tome govori i usvojeni Plan za rodnu ravnopravnost Univerziteta 2022-2026 koji prati institucionalne, nacionalne, međunarodne i evropske politike, strategije i principe, sa utemeljenjem u najvišem pravnom aktu zemlje – Ustav Crne Gore i institucionalnom aktu – Statut UCG”, naveo je Mićanović.

Share.

About Author

Leave A Reply