MINIMUM 58 BODOVA POTREBNO ZA UPIS GIMNAZIJE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beranska Gimnazija „Panto Mališić“ svoju popularnost među učenicima završnih razreda osnovnih škola zasniva na tradiciji dugoj preko 100 godina. Svršeni osnovci već godinama unazad za ovu školu pokazuju najveće interesovanje, a od prošle godine, prema riječima direktora ove obrazovne ustanove Sretena Lutovca, potrebno je da ukupan broj bodova, dobijen sabiranjem uspjeha iz trećeg ciklusa osnovnog obrazovanja, uspjeha na eksternoj maturi i ocjena iz tri poslednja razreda osnovne škole iz maternjeg i stranog jezika, matematike i fizike, bude minimum 58 kako bi učenici mogli da postanu đaci Gimnazije.

„Boduju se, naravno, i diploma „Luča“ i uspjesi koje je učenik postigao na državnom takmičenju u znanju. To je onaj broj bodova koji omogućava onim učenicima koji su stvarno pokazali zadovoljavajući kvalitet rada i nivo znanja u osnovnoj školi, da nastave svoje školovanje u Gimnaziji“, kaže Lutovac.

Gimnazija je opšteobrazovna srednja škola za koju se prvenstveno odlučuju oni učenici koji planiraju da nastave školovanje na nekom od fakulteta.

„Od 2006. godine u našoj školi se realizuje koncept reformisane opšte gimnazije, s tim što učenici imaju mogućnost da kroz određene izborne predmete iskažu svoje afinitete prema društvenim ili prirodnim naukama. Nažalost, reformom gimnazijskog programa od prije tri godine broj časova izbornih predmeta je smanjen u trećem i četvrtom razredu jer su postojali primjeri da učenik završi četvrti razred a da ne sluša nijedan predmet iz prirodnih nauka, što je potpuno neprihvatljivo za ovakvu obrazovnu ustanovu. Od septembra ove godine, učenici četvrtog razreda imaće kao obavezne predmete fiziku, hemiju i biologiju, čime će ono što se dešavalo u ranijim generacijama biti izbjegnuto“, ističe Lutovac.

Beranska Gimnazija poznata je i po brojnim vannastavnim aktivnostima koje se učenicima nude, a koje su veoma važne za razvoj sposobnosti mladih ljudi. Kroz vannastavne aktivnosti, smatra direktor Lutovac, učenici ispoljavaju svoje potencijale i svoju kreativnost.

Sreten Lutovac, direktor Gimnazije “Panto Mališić”

„Poznati smo po brojnim vannastavnim aktivnostima, ali i po radu Učeničkog parlamenta. Upravo kroz saradnju Učeničkog parlamenta  i uprave škole otvorili smo brojne mogućnosti za realizaciju vannastavnih aktivnosti. Upravo kroz te aktivnosti učenici prepoznaju potencijale koje posjeduju, a zatim imaju šansu da te potencijale ispolje i postignu određene rezultate koji im mogu biti značajne reference za njihovo dalje školovanje. Debatni klub je već duži niz godina obilježje ove škole i moram reći da je ovo jedna od rijetkih škola u Crnoj Gori koja njeguje ovaj izborni predmet. Imali smo izvanredne rezultate prethodnih godina, ne smo na školskom, već i na državnom nivou. Kroz debatu smo došli i do besjedništva i  u saradnji sa Učeničkim parlamentom organizujemo i takmičenje u besjedništvu.Ono daje mogućnost učenicima da se na jedan kreativan način bave određenim temama, kao i da se oslobode treme od javnog nastupa“, ističe on.

Lutovac dodaje da su učenicima Gimnazije dostupni i mnogi tematski osmišljeni prostori u školi u kojima mogu steći nova znanja. Odnedavno oni imaju mogućnost da se, kroz program UNICEF-a „Kreaktivacija“,  upoznaju i sa stripom kao jednim vidom umjetnosti.

„Zahvaljujući sredstvima iz ovog projekta u školi je otvorena „Stripoteka“, prvi takav kutak u jednoj srednjoj školi u Crnoj Gori. Strip je postao ozbiljan predmet interesovanja naših učenika. Pored toga, imamo i Kutak za vrijednosti i vrline, gdje nastojimo da kod učenika razvijemo vrijednosti koje su neophodne za cjelokupni napredak našeg društva – odgovornost, spremnost za timski rad, saradnički duh i tako dalje“, kaže Lutovac.

On je pozvao sve one svršene osnovce koji namjeravaju da nastave školovanje nakon srednje škole i koji su spremni da rade na svom ličnom razvoju, da daju prednost Gimnaziji „Panto Mališić“ i upišu ovu školu.

Aleksandra Vešović/Mirka Dević

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

PROČITAJTE JOŠ:

Share.

About Author

Leave A Reply