Kreće treća faza revitalizacije seoske mreže

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) započeo je 6,5 miliona EUR vrijedne radove na realizaciji treće faze projekta revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže.

“Ovom fazom projekta je obuhvaćeno osam desetkilovoltnih (kV) dalekovoda na ruralnom području širom Crne Gore Unač-Plužine, Jelenak-Danilovgrad, Vazdušni Tuzi-Tuzi-Pogodrica, Meteh-Plav, Gač-Ulcinj, Grbalj-Kotor, Rovca-Kolašin i Novakovići-Žabljak”, navodi se u saopštenju.

Selektovani su najzahtjevniji dalekovodi, sa najvećim brojem ispada i širim konzumnim područjem, a vodilo se računa i o proporcionalnoj zastupljenosti investicije po regionima.

Posebnost treće faze Projekta podrazumijeva i punu angažovanost zaposlenih CEDIS-a na elektromontažnim radovima, čime su ostvarene značajne uštede.Izvršni direktor CEDIS-a, Vladimir Čađenović, kazao je da strateško opređeljenje CEDIS-a jeste da se kompanija maksimalno osloni na sopstvene snage naročito u elektromonterskoj đelatnosti.

“Iza ove odluke stoje detaljne analize sprovedene kroz prethodne faze revitalizacije, a koje ukazuju ne samo na finansijske benefite, već i viši stepen efikasnosti naših elektromonterskih ekipa, upravo zbog poznavanja sistema i terena”, rekao je Čađenović prilikom obilaska radova na revitalizaciji dalekovoda 10kV Jelenak, kojima je započeta treća faza projekta.

Čađenović je posebno istakao složenost okolnosti uprkos kojima CEDIS istrajava na finansijski zahtjevnim investicionim projektima i podsjetio na krizu energenata i inflatorni talas koji na globalnom nivou destabilizuju poslovanje distributera električne energije.

“Mjesecima unazad, cijene energenata, materijala i opreme neophodnih za funkcionisanje sistema su visoke i nepredvidljive, što značajno komplikuje mnoge procese u kompaniji. Uprkos tome insistiramo na investicijama, odnosno na stvaranju dodatne vrijednosti, kao jedinom konstruktivnom odgovoru u kriznim uslovima”, naveo je Čađenović.

Prema njegovim riuječima, ulaganjem u seosku infrastrukturu, obezbjeđuju stabilno napajanje za desetine hiljada korisnika, ali i stvaraju preduslove za dinamičniji razvoj poljoprivrede i turizma na selu, odnosno odgovorno investiraju u projekte koji generišu dalji razvoj i upućeni su na javni interes.

Treća faza obuhvata revitalizaciju osam dalekovoda ukupne dužine oko 260 kilometara. Projektom je predviđena zamjena dotrajalih đelova dalekovoda, trafostanica i ugradnja novih, visokokvalitetnih elemenata mreže.

Nakon izvršene revitalizacije korisnicima se garantuje kvalitetnije, sigurnije i stabilnije napajanje električnom energijom, kao i smanjena frekvencija i dužina trajanja prekida na mreži.Rukovodilac Sektora za održavanje u CEDIS-u, Vuko Vukićević, kazao je da je projektom predviđena ugradnja oko dvije hiljade drvenih stubova, 765 betonskih i oko 460 čelično-rešetkastih.

Na odabranim dionicama biće zamijenjeno i 95 tona provodnika, uključujući i potpunu rekonstrukciju 130 trafostanica koja će obuhvatiti ugradnju novih ormana, usponskih vodova, transformatora i srednjenaponskih postolja za spoljašnju montažu.

“Treba imati u vidu da revitalizujemo neke od najzahtjevnijih desetkilovoltnih dalekovoda u Crnoj Gori, za koje su karakteristični česti ispadi, na kojima su potrebne složene intervencije i to na dugačnikm dionicama i teško pristupačnom terenu, naročito na sjeveru”, rekao je Vukićević.

Među benefitima koji su se iskristalisali kroz prethodne dvije faze, Vukićević je istakao rasterećenje ekipa i uštede po osnovu smanjenog broja intervencija na zahtjevnom terenu tokom zimskih mjeseci, uključujući i pozitivan efekat na tehničke gubitke na revitalizovanoj mreži, što je jedan od strateških ciljeva kompanije.

“Ubijeđen sam, posebno imajući u vidu posvećenost i stručnost ekipa CEDIS-a, da će posao biti obavljen besprekorno i u predviđenom roku”, kazao je Vukićević.

CEDIS je za revitalizaciju značajnog procenta elektromreže na ruralnom području gotovo svih crnogorskih opština, od 2019. godine izdvojio 34,8 miliona EUR, odnosno oko 41 milion EUR sa troškovima predviđenim za treću fazu projekta.

Zahvaljujući ovom ulaganju i stručnom upravljanju projektom, do sada je rekonstruisano čak 1,23 hiljade kilometara distributivne elektromreže, zamijenjeno blizu 11 hiljada stubova i značajno unaprijeđen kvalitet napajanja za oko 30 hiljada seoskih domaćinstava.

Share.

About Author

Leave A Reply