KONFERENCIJA O PREVENCIJI NASILNOG EKSTREMIZMA MEĐU MLADIMA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Marijeta Mojašević iz Kancelarije za mlade Opštine Berane, prisustvovala je regionalnoj konferenciji ‘’Omladinski rad u borbi protiv nasilnog ekstremizma’’, koju je organizovao  Forum MNE u partnerstvu sa šest država Zapadnog Balkana.

Cilj konferencije bio je identifikovanje efektivnih praksi u omladinskom radu koje bi doprinijele prevenciji nasilnog ekstremizma među mladim ljudima u regionu.

Na konferenciji je pokrenuta diskusija o pokretačima nasilnog ekstremizma i podsticajima koji doprinose njegovom razvoju, a nastavljena je i diskusija o ulozi omladinskog rada u borbi protiv nasilnog ekstremizma i ulozi koju organizacije civilnog društva imaju u ovom procesu.

Konferencija je dio projekta ‘’Otpornost mladih prema radikalnim i ekstremnim ponašanjima’’ koji sprovodi organizcija Forum MNE u partnerstvu sa DamaD iz Srbije, PRONI Centrom za omladinski rad iz Bosne i Hercegovine, Institutom za demokratiju i medijaciju iz  Albanije, Forumom za građanske inicijative sa Kosova i Koalicijom omladinskih organizacija iz Makedonije.

Projekat je finansijski podržao Balkanski fond za demokratiju.

Share.

About Author

Leave A Reply