KOMUNALNA POLICIJA DOBILA NOVO TERENSKO AUTO

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

U okviru projekta “Zelena ostrva” koji realizuje Opština Berane, Komunalna policija dobila je novi terenski automobil, kako bi se njihov rad na terenu poboljšao i unaprijedila uloga koju u sektoru zaštite životne sredine ima ova služba.

“U cilju prevazilaženja nedostatka adekvatne opreme i jačanje njihove uloge u sektoru životne sredine i poboljšanja rezultata na terenu, u okviru projekta je nabavljeno terensko vozilo za Komunalnu policiju. Obezbjeđivanjem nove opreme rad komunalne policije će na terenu biti sveobuhvatniji i uključiće i teže dostupan teren za rad kako bi u sektoru životne sredine što bolje služili potrebama zajednice i građanima Berana” kazala je projekt menadžerka Maja Pešić.

Komunalna policija je važna komponenta lokalnih vlasti i obavlja poslove koji se odnose na različite aspekte života u zajednici, kao što su: komunalni red i inspekcijski nadzor u oblastima sakupljanja, odvoza i deponovanja otpada, snabdijevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, održavanja pijaca, parkova, zelenih površina, pružanje informacija i usluga građanima i obavljanje drugih poslova.

“Ovo vozilo će nam u značajnoj mjeri olakšati budući rad, naročito u dijelu obilaska nepristupačnog terena. Službenici Komunalne policije su svakodnevno angažovani, tako da je važno unaprijediti uslove rada kako bi i njihov učinak bio što bolji” kazao je načelnik te službe Aleksandar Ojdanić.

U okviru projekta„Zelena ostrva“ , koji se realizuje kao dio Programa prekogranične saradnje sa Albanijom, početkom decembra je u Skadru održan prekogranični trening za 40 predstavnika javnih institucija na temu pravilnog upravljanja otpadom i EU regulative u ovoj oblasti, među kojima važnu ulogu igraju predstavnici komunalne policije iz Berana.

Opština Berane ovaj projekat sprovodi u partnerstvu sa VIS Albanija, Karitas Montenegro i Opština Malesi e Madhe, a uz finsnsijsku podršku EU.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE


Share.

About Author

Leave A Reply