JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOVA ETIČKE KOMISIJE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Odbor za izbor i imenovanja SO Berane raspisao je Javni poziv za izbor članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere.

Pravo predlaganja kandidata  imaju pojedinci, grupa građana, obrazovne, naučne i stručne institucije, ustanove iz oblasti kulture, sporta i nevladine organizacije sa sjedištem u Beranama.

Ovlašćeni predlagači mogu predložiti najviše po jednog kandidata.

Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje:

  • posjeduje visoke etičke vrijednosti i uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini
  • ima prebivalište na teritoriji opštine Berane

Za člana Etičke komisije lice može biti izabrano najviše dva puta uzastopno.

Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je:

  •  izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredaba Etičkog kodeksa izabranih
  • predstavnika i funkcionera
  • funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi presjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioner
  • Pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji.

Predlozi za izbor članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere  se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane, preko Građanskog biroa Opštine Berane u zatvorenim kovertama.

Rok za predlaganje kandidata je 10. oktobar. 2019. godine.

Share.

About Author

Leave A Reply