IZABRANI ORGANI MJESNE ZAJEDNICE STARI GRAD

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Na Zboru građana Mjesne zajednice (MZ) Stari grad, koji je održan u velikoj sali Opštine Berane, izabran je Savjet MZ koji broji 11 članova.

Većinom glasova prisutnih, odlučeno je da u Savjetu MZ Stari grad budu Vladimir Cimbaljević, Zorica Vukićević, Antonije Dimić, Marko Marković, Dejan Ćorac, Osman Hadrović, Dragan Milić, Zorica Mirković, Aida Ašimović, Milka Boričić i Radomir Jočić.

Na Zboru je izabran i Nadzorni odbor od tri člana koji čine – Tanja Leposavić, Simo Popović i Miodrag Bojović.

Na konstitutivnoj sjednici Savjeta, održanoj nakon Zbora građana, novi Savjet MZ Stari grad je većinom prisutnih članova izabrao Dragana Milića za predsjednika Savjeta, koji će i u naredne četiri godine zastupati ovu mjesnu zajednicu.

Za zamjenika predsjednika Savjeta izabran je Dejan Ćorac, dok je Merima Ramusović izabrana za kontakt osobu za odnose sa javnošću.

Zboru građana, ispred lokalne samouprave, prisustvovali su VD sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Miloš Raković i savjetnica za mjesne zajednice Milica Račić.

Share.

About Author

Leave A Reply