Iz arhive Slobode: STATISTIKA KOJA ZABRINJAVA

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Objavljeno u listu “Sloboda” 2001. godine

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja

                Za sedamnaest mjeseci od kada se nasilje u porodici zakonski tretira i sankcioniše kao krivično djelo, Centru bezbjednosti Berane je prijavljeno 76 slučajeva i svi počinioci su muškarci, dok je broj slučajeva koje je registrovao SOS telefon Berane skoro duplo veći – saopšteno je na tribini kojom je u Crnoj Gori okončana međunarodna kampanja „16 dana borbe protiv nasilja nad ženama“.

                „U najvećem broju slučajevalj koji su prijavljeni Centru bezbjednosti, žrtve su žene koje trpe nasilje od svojih muževa, čak 28, a ono što posebno zabrinjava je veliki broj žena, odnosno majki koje su izložene nasilju od svojih sinova, i takvih slučajeva je u Beranama 13. U manjem broju nasilje je izvršeno nad sestrama, kćerkama i drugim srodnicima“ – kazao je inspektor za porodično nasilje Željko Obadović.

                On je dodao da je policija podnijela pedeset jednu krivičnu prijavu, dok su u ostalim slučajevima izvršene mjere upozorenja.

                Koordinator Mreže SOS telefona Crne Gore Biljana Zeković je ocijenila da je zabrinjavajući porast broja slučajeva porodičnog nasilja, ali i sporosti sudskih procesa. Ona je kazala da je u Beranama od svih podnesenih krivičnih prijava do sada procesuirano 36, i da je donijeto tek osam presuda.

                „U jednom slučaju je izrečena novčana kazna, dok su u preostalih sedam presuda izrečene uslovne kazne zatvora od tri do pet mjeseci“ – rekla je Zeković.

                Ona je ukazala na neophodnost dorade zakonskih rješenja i izrazila mišljenje da se porodično nasilje mora rješavati međuinstitucionalno.

                „Do sada nije bilo saradnje između institucija koje se bave nasiljem u porodici, pa se često dešavalo da pojedinačni slučajevi ostaju neriješeni kod prve institucije kod koje se evidentiraju“ – zaključila je ona.

                Olja Stojanović, koordinator SOS telefona Berane je saopštila da se upravo u cilju prevazilaženja tog problema i efikasnijeg rješavanja slučajeva porodičnog nasilja, sada radi na organizovanju timova u opštinama, sastavljeni9h od predstavnika policije, socijalnih radnika i aktivistkinja SOS-a, te da bi ti timovi uskoro trebalo da počnu da funkcionišu.

                „Nasilje u porodici je oduvijek postojalo, ali mi sada činimo napore da ga učinimo vidljivim i da podstaknemo žrtve da ga prijavljuju“ – kazala je Stojanović.

                SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane obilježio je ovom tribinom dvije godine uspješnog rada i postojanja.

                Nasilje u porodici je do jula prošle godine tretirano samo kao prekršaj. Unošenjem u krivični zakon omogućeno je strožije sankcionisanje počinilaca, u težim slučajevima i do dvanaest godina zatvora.                                                                                                              T. Softić

Share.

About Author

Leave A Reply