„I TI SE PITAŠ – UČESTVUJ I UTIČI“

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Crna Gora je od 2010. godine država kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Na tom putu, u brojnim oblastima, potrebno se prilagoditi i dovesti društveno djelovanje u skladu sa EU propisima, tj. izvršiti reforme, od kojih je veoma bitna reforma javne uprave (RJU).

U skladu sa tim, NVO “Centar kreativnih vještina” iz Berana, u partnerstvu sa NVO „Šansa“, takođe iz našeg grada, sprovodi projekat „I ti se pitaš – učestvuj i utiči“, koji je podržalo Ministarstvo javne uprave.

„Cilj ovog projekta je da se građani upoznaju sa mogućnostima iz oblasti reforme javne uprave , a takođe i sa mogućnostima koje imaju kako bi aktivno učestvovali u donošenju određenih odluka i aktivnosti same javne uprave (JU). U okviru ovog projekta sprovodimo različite aktivnosti koje se tiču, prije svega, promocije samog projekta ali i konkretnih radionica na kojima razgovaramo sa građanima i upoznajemo ih sa određenim mogućnostima koje imaju na raspolaganju“, kazao je predstavnik NVO „Centar kreativnih vještina“ Goran Lalević.

U fokusu pomenutog projekta je Strategija reforme javne uprave 2022-2026, u okviru koje postoje dva akciona plana 2022-2024. i 2025-2026. godina.

„Tokom pisanja strategije obuhvaćen je veliki opseg učesnika, organizovanje okruglih stolova, javnih rasprava i fokus grupa. Po prvi put javna rasprava mogla je da se prati uživo. Pod javnom upravom u ovom dokumentu podrazumijevaju se na centralnom nivou – državni organi, organi državne uprave, pravna lica koja vrše javna ovlašćenja i javne uprave, a na lokalnom nivou – jedinice lokalne samouprave, organi lokalne uprave, službe i ustanove“, pojasnio je Lalević.

On je istakao da je cilj reforme javne uprave odgovorna, efikasna, transparentna JU okrenuta potrebama građana i privrede.

„Vrijednosti RJU su povjerenje, jednakost, nepristrasnost, profesionalnost, participacija i partnerstvo, odgovornost i efikasno vođenje i upravljanje, odlučivanje na temelju podataka, dokaza i transparentnosti“, dodao je on.

Naglasio je da je Zakon o slobodnom pristupu informacijama iz 2012. godine sa izmjenama iz 2017. godine pravni osnov  i okvir za otvorenost i transparentnost organa.

„Ono na čemu treba raditi je jačanje kapaciteta Agencije za sprovođenje ZSLI, poboljšanje kvaliteta i zakonitosti rada prvostepenih organa u postupcima odlučivanja po zahtjevima za SLI, smanjenje lutanja administracije, povećanje broja objavljenih podataka u posjedu organa vlasti i kadrovske obuke službenika kako bi bili upoznati sa obavezama koje proističu iz ZSLI“, pojasnio je Lalević.

Tamara Babović/Andrija Turčinović

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

Share.

About Author

Leave A Reply