GRADSKA BIBLIOTEKA DIO REGIONALNE MREŽE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Narodna biblioteka “Radovan Lalić” učestvovala je nedavno na konferenciji u Mariboru, koja je za temu imala Kooperativni online bibliografski sistem i servise, poznatiji po skraćenici COBISS.

Bibliotekarka Marija Iritano kazala je da su na ovoj konferenciji imali priliku da razmijene iskustva sa bibliotekama iz okruženja i to saznanje primijene u svom radu. 

“Naša biblioteka je 2007. godine, među prvima, postala članica COBISS-a. U jednom periodu došlo je do prekida u radu sistema, pa smo se u njegov rad aktivno uključili 2015. godine. Najprije smo preuzimali zapise, a godinu dana kasnije,  dobijanjem licence za samostalno kreiranje bibliografskih radova, nastavili rad u COBISS-u. Za to vrijeme imali smo deset odsto građe iz sistema uzajamne katalogizacije. U biblioteci rade dva bibliotekara koja imaju licence za preuzimanje i samostalno kreiranje zapisa u COBISS sistemu“, kazala je ona.

Iritano je istakla da je znanje pokretačka sila razvoja i za informaciono društvo, koje podržava razvoj zasnovan na znanju, bibliotečko-informacioni sistemi i informacioni sistemi o istraživačkoj djelatnosti predstavljaju izuzetno značajnu infrastrukturu bez koje se ne može zamisliti savremeno školstvo i istraživanja, a takođe ni kulturni, tehnološki i privredni razvoj.

“Biblioteke ne mogu odigrati svoju ulogu, ako njihovo funkcionisanje nije podržano savremenom informacionom i komunikacionom tehnologijom. Takođe, ne mogu uspješno da funkcionišu kao izolovana ostrva, već se moraju povezivati i na taj način obezbijediti uslove za dijalog i saradnju kao najbolju osnovu za razvoj svake države i međunarodne zajednice u cjelini”, rekla je Iritano.

Ona je naglasila da je COBISS (kooperativni online bibliografski sistem i servisi) model sistema koji predstavlja platformu nacionalnih bibliotečko-informacionih sistema u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bugarskoj i Albaniji. Svi navedeni sistemi povezani su u regionalnu mrežu COBISS.net. 

“Ključne karakteristike integrisanog vođenja bibliotečkih kataloga i bibliografija istraživača su  racionalizacija i dodata vrednost, zahtevnije obrazovanje katalogizatora, viši kvalitet bibliografskih zapisa i multifunkcionalnost i transparentnost rezultata istraživačkog rada. U 2003. godini potpisan je Sporazum o uspostavljanju mreže COBISS.net i o slobodnom protoku bibliografskih zapisa koji se kreiraju u autonomnim bibliotečko- informacionim sistemima država učesnica. Između njih je do sada razmijenjeno preko 500.000 bibliografskih zapisa. Krajem 2015. godine, u sedam uzajamnih baza podataka bilo je ukupno preko 10 miliona bibliografskih zapisa, a u lokalnim bazama podataka više od 780 biblioteke preko 23 miliona bibliografskih zapisa”, kazala je Iritano. 

Ciljevi projekta COBISS.net odnose se na automatizaciju i uključivanje biblioteka u državama učesnicama u nacionalne bibliotečko-informacione sisteme i u mrežu COBISS.net, harmonizovanje pravila obrade bibliotečke građe u skladu sa međunarodnim preporukama i standardima, uspostavljanje kompatibilnih informacionih sistema o istraživačkoj djelatnosti (SICRIS, E-CRIS) u državama učesnicama (baze podataka o istraživačima, istraživačkim organizacijama i istraživačkim projektima) kao i na to da se zainteresuju nadležna ministarstva i univerziteti u državama učesnicama da prihvate koncept vođenja bibliografija istraživača u okviru nacionalnih bibliotečko-informacionih sistema i na taj način obezbijede transparentnost rezultata istraživačke djelatnosti.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BERANE

Share.

About Author

Leave A Reply