EU uklonila Crnu Goru sa liste sigurnih putovanja

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Savjet Evropske unije odlučio je da ukloni Crnu Goru sa liste sigurnih putovanja – navedeno je u saopštenju ovog tijela EU.

Savet uklanja, kako je precizirano, ukupno pet zemalja i jedan entitetski/teritorijalni organ sa ove liste. Pored naše države, uklanjaju se i Izrael, Kosovo, Liban, Sjeverna Makedonija i Sjedinjene Američke Države.

– Nakon pregleda u skladu sa preporukom o postepenom ukidanju privremenih ograničenja za putovanja koja nisu neophodna u Evropsku uniju, Savjet je ažurirao listu zemalja, posebnih administrativnih regija i drugih entiteta i teritorijalnih vlasti za koje bi trebalo ograničiti putovanja. Sa liste su uklonjeni Izrael, Kosovo, Liban, Crna Gora, Republika Severna Makedonija i Sjedinjene Američke Države – navode u saopštenju.

Kako je navedeno u preporuci Savjeta EU, ova lista će se i dalje redovno pregledavati i u zavisnosti od slučaja ažurirati.

– Kriterijumi za određivanje trećih zemalja za koje bi trebalo ukinuti trenutno ograničenje putovanja ažurirani su 20. maja 2021. Oni pokrivaju epidemiološku situaciju i ukupni odgovor na kovid-19, kao i pouzdanost dostupnih informacija i izvora podataka. Uzajamnost takođe treba uzeti u obzir od slučaja do slučaja – navedeno je u saopštenju.

Savjet je, kako je napisano, 30. juna 2020. usvojio preporuku o postepenom ukidanju privremenih ograničenja za putovanja koja nisu neophodna u EU. Ova preporuka je uključivala početnu listu zemalja za koje bi države članice trebalo početi s ukidanjem ograničenja putovanja na vanjskim granicama. Lista se redovno pregledava i u zavisnosti od slučaja ažurira.

– Savjet je 20. maja usvojio izmjenu i dopune kako bi se odgovorilo na tekuće kampanje vakcinacije uvođenjem određenih izuzeća za vakcinisane osobe i ublažavanjem kriterijuma za ukidanje ograničenja za treće zemlje. Istovremeno, izmjene i dopune uzimaju u obzir moguće rizike koje predstavljaju nove varijante postavljanjem mehanizma kočnice za hitne slučajeve kako bi se brzo reagovalo na pojavu varijante od interesa ili zabrinutosti u trećoj zemlji – istaknuto je u saopštenju.

Preporuka Savjeta, dodaju, nije pravno obavezujući instrument.

– Vlasti država članica ostaju odgovorne za sprovođenje sadržaja preporuke. Oni mogu, uz potpunu transparentnost, ukinuti samo progresivna ograničenja putovanja prema navedenim zemljama. Država članica ne bi trebalo odlučiti da ukine ograničenja putovanja za treće zemlje koje nisu navedene na listi prije nego što se o tome odluči na koordiniran način – navedeno je u saopštenju.

Share.

About Author

Leave A Reply