CENTRI ZA RAD SAMOHRANIM MAJKAMA ZA POTVRDE UZMU POLA SOCIJALE

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Centri za socijalni rad samohranim majkama, korisnicama socijalne pomoći, svakih šest mjeseci traže da dostave potvrdu da ne primaju alimentaciju iako mnoge od njih imaju sudsku presudu da je njihov bivši supružnik osuđen na zatvorsku kaznu zbog neučestvovanja u izdržavanju djeteta. Problem je što ta potvrda košta 30 eura, odnosno na godišnjem nivou 60 eura što je polovina socijalne pomoći koju majka sa troje djece prima kao materijalno obezbjeđenje porodice.

Jedna od samohranih majki, koja nije željela da joj se otkriva identitet da ne bi doživljavala probleme kada se sledeći put obrati za pomoć, kaže da ima troje maloljetne djece i sudsku presudu po kojoj je njen bivši muž osuđen na zatvorsku kaznu zbog neisplaćivanja oko 18.000 eura na ime alimentacije.

Navodi da je 60 eura za nju na godišnjem nivou mnogo kada nema od čega da izdržava djecu, jer je to pola socijalne pomoći od oko 120 eura koju mjesečno dobija.

“Svakih šest mjeseci, iz centra za socijalni rad, dobijam poziv da obnovim dokumenta, odnosno da od sudskog izvršitelja donesem izvještaj da otac ne plaća alimentaciju. U mom slučaju otac je osuđen na zatvor zbog preko 18.000 eura duga za alimentaciju. Tom novcu se, naravno, ne nadam. On se krije, djecu ne zove, ne gleda. Čak se i potražuje! Sve ovo centar za socijalni rad ima crno na bijelo i opet svakih šest mjeseci treba da i od ovako mučnog izdvajanja novca da platim stan, komunalije i troje djece prehranim, obučem i obujem, školujem, nabavim, odnosno pozajmim, 30 eura ili više za sudskog izvršitelja”, ističe ona.

Pojašnjava da nema novca za potvrde, koliko god nekom taj iznos izgledao mali.

“Pitam treba li da svakih pola godine plaćam za dokaze da otac ne plaća alimentaciju? Zašto? Primorana sam da platim tu potvrdu, svakih šest mjeseci dam 30 eura, jer ako je ne donesem ukinuće mi socijalnu pomoć i dječji dodatak i ostaću bez ičega”, ističe ona.

U Banci hrane kažu da su se zbog ovog problema obratili Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Centru za socijalni rad Podgorica, Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, kao i ombudsmanu. Navode i da sve više ljudi koji su socijalno ugroženi odbijaju da govore javno.

Prema podacima Osnovnog suda u Podgorici, u posljednje dvije i po godine dosuđeno je da 116 osoba moraju da plaćaju izdržavanje djeteta. Samo pet lica u istom periodu je oslobođeno te obaveze. Zbog neplaćanja izdržavanja za svoje dijete u protekle tri godine u zatvoru je završilo oko 80 lica.

izvor: CDM

Share.

About Author

Leave A Reply